Foto: Twitter/Matej Tonin
Foto: Twitter/Matej Tonin

Zaščitna oprema, ki jo za boj z epidemijo novega koronavirusa nabavlja slovenska vlada, se je sprevrgla v velik posel. Kot je v četrtek poročala STA, je zavod za blagovne rezerve, ki spada pod okrilje gospodarskega ministrstva, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, od 16. marca do 8. aprila oddal 55 naročil za dobavo zaščitne opreme v vrednosti 181 milijonov evrov brez DDV-ja. Dobavitelji so doslej izpolnili 15 pogodb v vrednosti 3,17 milijona evrov brez DDV-ja.

Toda v času, ko je bil dobavljen le slab poldrugi odstotek naročene opreme, so se že pojavili številni zapleti in nevšečnosti, tako pri nabavi blaga kot celo z nekaterimi ministri, katerih sorodniki so vpleteni v posle nabave zaščitne opreme.

Najbolj je odmevala skoraj 30-milijonska pogodba za nabavo zaščitne opreme s koroškim podjetjem Acron. Uporabniki družbenih omrežij so namreč razkrili, da je v tem podjetju zaposlena mati obrambnega ministra Mateja Tonina. Ta je sprva skušal minimalizirati njen vpliv v podjetju, ki je specializirano za prodajo potovalne in modne galanterije, darilnega, pisarniškega, šolskega programa in daril. To je označil "za politikantski poskus nekaterih, da me oblatijo, umažejo in obračunajo z mano". Toda kot so poročali nekateri mediji, se je izkazalo, da je ministrova mati v letnem poročilu podjetja za leto 2018 navedena kot vodstvena delavka, saj vodi prodajo pisarniške opreme.

Zaščitne maske dobavljajo tudi ministrovi sorodniki

V podobno zgodbo z državno nabavo zaščitne opreme je vpleten tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, sicer v manjšem finančnem obsegu. Uprava za zaščito in reševanje je pred dnevi prek Twitterja sporočila, da je v skladišče Roje prispelo 14.000 kirurških mask, ki jih je dobavilo podjetje Konfekcija Marja iz Podčetrtka. Gre sicer za podjetje Konfekcije Marja iz Sel pri Podčetrtku, ki izdeluje in prodaja ženska, moška in otroška oblačila.

Omenjeno podjetje ima sedež v domačem kraju ministra Počivalška, ki je pred leti razkril, da so lastniki omenjenega podjetja njegovi sorodniki. “Ponosen sem in vesel dvakrat, ne samo kot predstavnik trenutne državne oblasti, ampak predvsem kot sokrajan in sorodnik Vilija Plevnika, da mu je skupaj z družino uspelo narediti velik korak naprej. Takšna podjetja so steber vsake ekonomije, in verjamem, da se ta razvoj, ki ga doživljam v zadnjem obdobju, na neki način v pozitivnem smislu odraža tudi na drugih mestih. Vsako podjetništvo je težko, vendar menim, da je v večjih mestih lažje začeti podjetniško pot, ustvarjati tukaj na Kozjanskem in Obsotelju pa je velika zadeva," je po poročanju novičarskega portala Kozjansko.info ob odprtju novih poslovnih prostorov konfekcije Marja pred slabima dvema letoma povedal tedanji in sedanji gospodarski minister.

V kakšni sorodstveni povezavi je minister Počivalšek z lastniki Konfekcije Marja, so na gospodarskem ministrstvu za MMC pojasnili, da je: "Lastnica podjetja ga. Marijana Plevnik je poročena z g. Vilijem Plevnikom, ki je bratanec ministra Počivalška." Na gospodarskem ministrstvu ob tem navajajo,da minister Počivalšek ni posredoval pri poslu omenjene dobave zaščitnih mask.

"Minister Počivalšek ni posredoval pri poslu podjetja Marja in zavoda za blagovne rezerve. Postopek dobave in proizvodnje zaščitnih mask poteka po ustaljeni praksi: skupna vstopna točka za zbiranje ponudb je e-naslov ponudbe@urszr.si, kjer najprej preverijo ponudbo podjetja. Če je ponudba ustrezna, to sporočijo zavodu za blagovne rezerve, ki nadalje s ponudnikom sklene ponudbo," so še navedli na gospodarskem ministrstvu.

Posel konfekcije Marja in državnih blagovnih rezerv je sicer bistveno manj obsežen kot v primeru podjetja Acron. Po pojasnilih gospodarskega ministrstva vrednost pogodbe znaša 52.500 evrov brez DDV-ja za dobavo 75.000 mask za splošno uporabo. "Pogodbeni rok dobave je 30. april, so pa iz naslova pogodbe že dobavili 14.000 mask za splošno uporabo," so navedli.

Glede na podatke Urada za blagovne rezerve gre pri omenjeni nabavi za kirurške obrazne maske tip II, po ceni 0,7 evra za kos.

 Foto: Twitter/Zdravko Počivalšek
Foto: Twitter/Zdravko Počivalšek

"Nisem pesimist niti lažni optimist, a zavedam se, da zaradi motenih transportnih poti in dobav vse sklenjene pogodbe najverjetneje ne bodo realizirane. Pri tem delimo usodo mnogih držav, tudi tistih, ki so bistveno večje od naše. Da, potrebujemo zanesljive dobavne verige, in da, zelo smo zainteresirani za sklenitev zanesljivih dogovorov, vendar želimo to početi odgovorno. Če bo dobavitelj ustrezno blago v pogodbenem roku dostavil, bo prejel plačilo, če ne, lahko Zavod od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti. Zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil kitajskim ali drugim dobaviteljem, ki v večini primerov zahtevajo 100-odstotni avans, saj so tovrstne transakcije preveč tvegane. Ne bomo dovolili, da bi se na račun in na škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali t. i. vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek," je v sredo sporočil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

KPK: Uradne osebe morajo biti pozorne na konflikt interesov

Slovenska protikorupcijska zakonodaja sicer v 35. členu zgolj določa, da funkcionarji ne smejo sklepati javnih poslov (javno naročanje, koncesije ...), če so sami ali njihovi družinski člani, udeleženi kot poslovodje, člani poslovodstva ali so prek pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Med družinske člane pa spadajo zakonci, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Na Komisiji za preprečevanje korupcija (KPK) pojasnjujejo, da omenjene prepovedi veljajo zgolj za poslovanje med organi ali organizacijami javnega sektorja, pri katerih" funkcionar opravlja funkcijo, in ne tudi za druge (ali kar vse) organe/organizacije javnega sektorja, kot je včasih napačno razumevanje tega instituta".

Ob tem na KPK-ju opozarjajo, da protikorupcijska zakonodaja opredeljuje tudi nasprotje interesov, ki velja za uradne osebe, saj morajo biti pozorne na možno nasprotje interesov. "Če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Ob tem mora takoj prenehati delati v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen, če bi bilo nevarno odlašati," pravijo na KPK-ju.

"Ali gre za okoliščine nasprotja interesov, pa je treba presojati v vsakem posameznem primeru, kar pomeni, da mora komisija zbrati vse relevantne podatke in šele na podlagi tega lahko ugotovi, ali je šlo v posameznem primeru za okoliščine nasprotja interesov. Glede na podatke, ki jih navajate v zvezi s poslom s podjetjem Marja, tako ni mogoče odgovoriti, ali gre za sporen posel ali ne," so še za MMC pojasnili na KPK-ju.

Objavljen seznam podjetij za dobavo zaščitne opreme

"Bolj kot obveščanje javnosti o že sklenjenih poslih je pomembno, da vsak posameznik (uradna oseba) že ob opravljanju funkcije/službe/posameznih nalog prepozna okoliščine nasprotja interesov ali tudi samo videz nasprotja interesov in v skladu s tem ukrepa - se izloči iz odločanja o zadevi oziroma preneha delati v zadevi in o tem obvesti predstojnika, ki odloči o njegovi izločitvi. Seveda pa lahko z namenom zagotavljanja transparentnosti delovanja javnega sektorja organi o takšnih poslih obvestijo tudi javnost, a to jih ne odvezuje, da že predhodno ravnajo, kot predpisuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za nasprotje interesov."
KPK o primernem ravnanju uradnih oseb

Junaki, in ne vojni dobičkarji

V skoraj že dvestomilijonskem poslu za dobavo zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa pomislekov ne vzbujajo zgolj podjetja z neposrednimi ali posrednimi povezami z ministri tretje vlade Janeza Janše. Opremo v večmilijonskih zneskih dobavljajo podjetja, ki so se neposredno pred svetovno krizo z novim koronavirusom ukvarjala s popolnoma drugimi posli. Kot so poročali nekateri mediji, opremo dobavlja kar nekaj podjetij, ki se, denimo, ukvarjajo z gradbenimi in sorodnimi dejavnostmi.

Največji posel v vrednosti 30,99 milijona evrov po poročanju STA predstavlja pogodba s podjetjem Public Digital Infrastructure, družbo za digitalno infrastrukturo, ki spada v okvir skupine Elektronček slovenskega poslovneža Joca Pečečnika.

Na gospodarskem ministrstvu so sicer že večkrat opozorili, da je glede nabave zaščitne opreme vlada ustanovila t. i. "Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja virusa COVID-19", ki jo vodi Damijan Jaklin, državni sekretar na ministrstvu za obrambo, sicer dolgoletni župan pomurske občine Velika Polana, ki prihaja iz vrst NSi-ja. Omenjena komisija predvidoma predloži in potrdi zgolj tiste ponudbe, ki so prestale varnostno presojo in za katere strokovno oceni, da so ustrezne. Za izbor opreme pa je nato odgovorna uprava za zaščito in reševanje.

"Podjetij, ki bi ta trenutek tako poslovno kot tudi strokovno dokazovala svojo ustreznost in kompetentnost, ni veliko. Zaradi izjemno velikega povpraševanja po zaščitnih maskah in zaščitni opremi nasploh se je na svetovnem trgu namreč porušilo razmerje med povpraševanjem in ponudbo. To je pripeljalo do dviga cen, zaradi česar je trg postal izjemno nestabilen, omejitve izvoza zaščitnih sredstev, ki so jih sprejele nekatere države, pa so še dodatno otežile dobavo zaščitne opreme. Podjetja, ki jim je kljub trenutnim razmeram na svetovnem trgu, logistično okrnjenim potem in nezanesljivim dobavam uspelo premostiti logistične zaplete in zagotoviti pravočasno dostavo naročene opreme v Slovenijo, so redka. Ta podjetja ne moremo označiti za t. i. vojne dobičkarje, ampak jim moramo priznati uspeh, ne pa z njimi politično, medijsko ali kako drugače obračunavati. So dober zgled in praksa, ki bi jo morali upoštevati vsi dobavitelji," so dobavitelji opreme v sredo v sporočilu za javnost med drugim opisali na gospodarskem ministrstvu.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel o povezavah nabavnih podjetij s politiki