Dosojeno vsoto bi morali občini Postojna izplačati v 14 dneh. Foto: BoBo
Dosojeno vsoto bi morali občini Postojna izplačati v 14 dneh. Foto: BoBo

Po večletnem sporu je sodišče po poročanju Primorskih novic odločilo, da je davčni organ v postopku odmere NUSZ-ja z odločitvijo, da nadomestila ne odmeri, ravnal nezakonito.

Davčni organ v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je odločil, da so zemljišča, ki se uporabljajo za vojaške namene, izvzeta iz odmere in nadomestila za leta 2013, 2014 in 2015 ni odmeril. Takšno odločitev je oprl na razveljavljen predpis, ki ga pred tem ni uporabljal, poročajo današnje Primorske novice.

S tem, da ni odmeril nadomestila, je spremenil dotedanjo prakso, čeprav se medtem noben pravni predpis na tem področju ni spremenil. NUSZ za leto 2012 je takratna davčna uprava namreč odmerila, obrambno ministrstvo pa plačalo. Letno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vojaško vadišče Poček znaša 480.000 evrov.

Sodba je pravnomočna
Občina Postojna je za povzročeno škodo vložila tožbo in jo na prvi stopnji dobila. Drugostopenjsko sodišče je nato na podlagi pritožbe zahtevek občine zavrnilo, zato je ta vložila zahtevek za revizijo.

Vrhovno sodišče je zdaj po navedbah časnika odločilo, da se reviziji ugodi in se sodba višjega sodišča spremeni tako, da se pritožba zavrne in se potrdi sodba prvostopenjskega sodišča. S tem je Morsu naložilo plačilo 1,3 milijona evrov nadomestila, slednje pa mora občini povrniti tudi nekaj manj kot 16.000 evrov stroškov. Sodba je pravnomočna in izvršljiva.

Kaj pa nadomestila za leta 2016, 2017 in 2018?
Postojnska občina je obrambno ministrstvo pozvala tudi k plačilu okrog 1,4 milijona evrov nadomestil za leta 2016, 2017 in 2018, ki prav tako niso bila odmerjena. Če jih ministrstvo ne bo plačalo, bo občina znova vložila tožbo.

Občina Postojna je svoj odlok o nadomestilih za uporabo stavbnih zemljišč leta 2011 spremenila tako, da je območja, za katera se zaračunava nadomestilo, razširila tudi na vojaško vadišče Poček. Spremembo je utemeljevala s tem, da bo zaračunavala vsaj nadomestilo, če od države ne prejema odškodnine zaradi vojaških aktivnosti ali je ta premajhna.

Na občini so prijetno presenečeni
Postojnski župan Igor Marentič je povedal, da so bili po seznanitvi s sodbo vrhovnega sodišča na občini prijetno presenečeni. "Smo pa že vložili zahtevo še za odmero nadomestila za leta 2016, 2017 in 2018, pričakujemo približno podoben znesek, kot ga bomo po odločitvi sodišča dobili za predhodna tri leta," je pojasnil.

Dosojena vsota denarja naj bi jim bila izplačana v štirinajstih dneh. Marentič pa je povedal, da bo denar namensko porabljen za gradnjo komunalne infrastrukture.

Mors bo sodbo spoštoval
Na odločitev vrhovnega sodišča se je že odzvalo ministrstvo za obrambo, ki je sporočilo, da bo sodbo vrhovnega sodišča spoštovalo in bo postojnski občini plačalo 1,3 milijona evrov kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Napovedali pa so, da bodo preučili nadaljnje pravne možnosti.

Vlada je sicer na ustavno sodišče v letu 2016 že vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti dela spremenjenega in dopolnjenega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna. Ustavno sodišče zahteve doslej še ni obravnavalo.

Mors mora občini plačati 1,3 milijona evrov
Mors mora občini plačati 1,3 milijona evrov