Ministrico sta v ženskem zaporu na Igu sprejela generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen in direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, kjer kazni prestajajo polnoletne obsojenke, Tadeja Glavica, so sporočili z ministrstva. Foto: Twitter/Ministrstvo za pravosodje
Ministrico sta v ženskem zaporu na Igu sprejela generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen in direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, kjer kazni prestajajo polnoletne obsojenke, Tadeja Glavica, so sporočili z ministrstva. Foto: Twitter/Ministrstvo za pravosodje

Direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig Tadeja Glavica je predstavila aktualne razmere v zaporu – trenutno je na prestajanju zaporne kazni in v priporu skupno 78 žensk. Najvišja izrečena kazen, ki jo trenutno prestaja obsojenka, je 29 let zapora. Povprečna starost zaprtih žensk je 40 let, najstarejša obsojenka je stara 68 let, pripornica pa 72 let.

V zadnjem obdobju se povečuje število tujk, kar pri delu z zaprtimi prinaša dodatne izzive, je po navedbah ministrstva pojasnila Glavica. V nadaljevanju obiska si je ministrica ogledala prostore zapora.

Predstavitev pilotnega projekta Medena celica

Obiskala je tudi dislocirani oddelek zavoda Ljubljana – odprti oddelek Ig, kjer kazni prestajajo moški. Vodja oddelka Hermina Androjna je skupaj z Gorazdom Trušnovcem in Francem Petrovčičem iz Društva Urbani čebelar predstavila pilotni projekt Medena celica.

Projekt na odprtem oddelku Ig poteka od leta 2020, njegov cilj pa je ozaveščanje in popularizacija dejavnosti čebelarjenja. V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so projekt Medena celica prepoznali kot koristno dejavnost za zaprte osebe, ki jih usmerja v pridobitev novih znanj in veščin, uporabnih tudi po odpustu iz zapora, hkrati pa prispeva h koristnemu preživljanju časa med prestajanjem kazni in razbremenjuje čas omejene svobode ter tako prispeva k ponovni socializaciji zaprtih oseb.

Trušnovec in Petrovčič sta poudarila, da je projekt v zaporu unikaten v evropskem prostoru. Izkušnja sodelovanja v projektu je za društvo zelo pozitivna in je tudi zanje ves čas predstavljala učni proces.

Prvo leto je bila letina medu zaradi vremenskih razmer nekoliko slabša, letos pa se lahko pohvalijo s pridelavo 40 kilogramov medu in cvetnega prahu. Izrazila sta zadovoljstvo, da je lepo sodelovati z osebami, ki kažejo zanimanje za čebelarjenje in napredujejo iz tedna v teden. V dveh letih poteka projekta je bilo dejavno vključenih 25 obsojencev, nekateri se s čebelarjenjem ukvarjajo tudi po odpustu.

Ministrica je ob koncu srečanja obsojencu, dejavno udeleženemu v projekt, podelila diplomo o opravljenem čebelarskem usposabljanju ter v zahvalo ob obisku prejela tudi kozarček letos iztočenega medu iz projekta Medena celica.