Vrhovno sodišče se je odzvalo na zahtevo po varstvu zakonitosti, ki jo je vložil pravni zastopnik obsojenčevega sina, že pokojnega Tineta Velikonje Stanislav Mohorič. Foto: BoBo
Vrhovno sodišče se je odzvalo na zahtevo po varstvu zakonitosti, ki jo je vložil pravni zastopnik obsojenčevega sina, že pokojnega Tineta Velikonje Stanislav Mohorič. Foto: BoBo

Kot je objavil tednik Demokracija, ga je Vrhovno sodišče z nedavno objavljeno odločbo oprostilo vseh obtožb, ker dejanja, zaradi katerih je bil obsojen in umorjen, po zakonu niso bila kazniva dejanja.

Vojaško sodišče vojnega območja za Ljubljano je Velikonjo obsodilo 23. junija 1945, dan pozneje je sodbo potrdilo še višje sodišče, 25. junija 1945 pa je bil na podlagi obsodbe ustreljen, piše Demokracija.

"Obračunavanje z razrednim sovražnikom"
Vrhovno sodišče je odločilo, da je šlo za tipično obračunavanje s t. i. razrednim sovražnikom. Sodišče je še ugotovilo, da je bil Velikonja obsojen brez navedbe konkretnih dejanj, pač pa le kot ideolog belogardizma.

Kot je zapisalo sodišče, očitki Velikonji niso ne krajevno ne časovno konkretizirani, prav tako niso konkretizirane navedbe, ki bi dokazovale, da je širil pisno propagando.