Predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže bi pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni ter pri mladostnikih in mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, meni vlada. Foto: BoBo
Predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže bi pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni ter pri mladostnikih in mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, meni vlada. Foto: BoBo

Koordinacijo zdravniških organizacij sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Skupaj so opozorili na škodljivost tobaka in z njim povezana tveganja za različne hude bolezni. V predlaganih spremembah vidijo veliko škodo za zdravje državljanov, zato sprejetju zakona ostro nasprotujejo. "Namesto tega odločevalce pozivamo k razmisleku in pripravi ukrepov, da bi se področje rabe tobaka še striktneje omejevalo," so zapisali.

Koalicijski poslanci predlagajo manj striktno tobačno zakonodajo

Skupina 38 poslancev, med njimi je velika večina koalicijskih, je namreč v parlamentarno obravnavno po skrajšanem postopku vložila predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med drugim predlagajo preložitev uvedbe enotne embalaže z leta 2020 na leto 2023. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke.

Vlada neenotna glede enotne embalaže tobačnih izdelkov

Tobačna industrija uspešno lobirala pri poslancih?

Predlog sprememb bodo v ponedeljek obravnavali člani parlamentarnega odbora za zdravstvo. Ob tem v Levici napovedujejo, da bodo naredili vse, da "prevlada javni interes in da zakon na matičnem delovnem telesu pade". Opozarjajo namreč, da so pri pripravi predloga pri poslancih lobirali predstavniki tobačne industrije. "Da poslanci vložijo zakon, ki so jim ga po njihovih lastnih besedah pripravili predstavniki tobačne industrije, je naravnost skrb vzbujajoče. Še bolj skrb vzbujajoče je, kako lahko je kupiti poslance v slovenskem parlamentu," je bil kritičen poslanec Levice Željko Cigler.

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je že pred časom prejela informacijo, da so pri pripravi predloga sprememb bili stiki med predstavniki tobačne industrije in pripravljavci zakona. Komisija je presodila, da je obravnava v interesu javnosti, zato je na lastno pobudo uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga. Preiskava sicer še ni končana.

Tudi pri organizaciji Transparency International Slovenia so opozorili, da okoliščine priprave sprememb zakona dodatno majejo že tako nizko zaupanje v delo državnega zbora. Na negativne učinke sprememb opozarjajo tudi v številnih drugih organizacijah, predlogom sprememb zakona nasprotuje tudi vlada. Ob tem navajajo primere iz tujine, kjer je uvedba enotne embalaže pozitivno vplivala na upad števila kadilcev in na visoke zdravstvene stroške zaradi bolezni, povezanih s kajenjem.