Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je predsednika republike 30. avgusta obvestil, da 26. marca poteče mandat Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju in Janu Zobcu) ter da 24. aprila poteče mandat Ernestu Petriču. Foto: BoBo
Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je predsednika republike 30. avgusta obvestil, da 26. marca poteče mandat Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju in Janu Zobcu) ter da 24. aprila poteče mandat Ernestu Petriču. Foto: BoBo

Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je predsednika republike 30. avgusta obvestil, da 26. marca poteče mandat Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju in Janu Zobcu ter da 24. aprila poteče mandat Ernestu Petriču.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.

Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Po sprejetju odločitve o izboru kandidatov za štiri ustavne sodnike in pred glasovanjem v državnem zboru je predvidena javna predstavitev predlaganih kandidatov.