Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič. Foto: Matija Sušnik/DZ
Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič. Foto: Matija Sušnik/DZ

Obvestilo o odsotnih poslancih se bo od zdaj naprej v informacijskem sistemu DZ-ja med sejo posodabljalo. Poslanec bo štel za odsotnega, če ne bo prisoten niti na tretjem glasovanju o isti zadevi. Torej v primerih, ko na glasovanju ni dosežen kvorum in je glasovanje treba trikrat ponavljati.

Upravičenost odsotnosti poslancev ugotavlja mandatno-volilna komisija. Če bo poslanec neupravičeno odsoten, bo sankcioniran na način, da mu ne bo pripadal dnevni zaslužek in stroški za tisti dan, so pojasnili v kabinetu predsednice DZ-ja.

Mandatno-volilna komisija bo sicer spremembe pravilnika za ugotavljanje neopravičene odsotnosti poslancev vzela pod drobnogled in ga po potrebi spremenila v skladu s poslovnikom, so še sklenili na seji.

Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič je namreč na komisijo za poslovnik naslovila več vprašanj za tolmačenje poslovnika glede prisotnosti poslancev na sejah. Med drugim, ali je mogoče prisotnost na sejah enačiti z navzočnostjo ob glasovanju, pa tudi, ali predsedujoči lahko navede odsotne poslance, ki se niso opravičili.

Predsednica DZ-ja je sicer na seji na začetku julija poslance razburila prav s tem, ko je povedala, kdo izmed odsotnih poslancev se ni opravičil. Za tem je Klakočar Zupančiče opravila posvet z vodji poslanskih skupin, pri čemer so sklenili, da bo člene poslovnika tolmačila komisija DZ-ja za poslovnik.