Špela Bergant. Foto: DZ/Matija Sušnik
Špela Bergant. Foto: DZ/Matija Sušnik

Špela Bergant je bila med letoma 2017 in 2021 zaposlena v sektorju za presojo vplivov na okolje na agenciji za okolje (Arso). Kot je spomnila, je Arso v letih 2015 in 2016 izdal sklepa glede kanala C0, da presoja vplivov na okolje ni potreba, leta 2019 pa jih je pristojni inšpektorat obvestil, da se na določenih odsekih kanala vgrajuje kineta, ki ni bila predmet predhodnih postopkov.

Arso je ljubljansko občino (MOL) pozval k predložitvi podatkov, MOL pa je nato februarja 2020 vložil zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za vgradnjo armiranobetonske kinete v dolžini dobrih 2000 metrov.

Preverili so verjetnost pomembnih vplivov posega na okolje, kljub pojasnilom MOL-a pa, kot je dejala, niso mogli izključiti pomembnih vplivov, ki bi jih poseg lahko imel. S tem so seznanili tudi občino, a ta na ugotovitev po njenih besedah ni odgovorila.

Sam predhodni postopek se je leta 2020 končal s sklepom, da je za vgradnjo kinete treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kot je pojasnila Bergant, je lokacija samega posega celotnega kanala na vodovarstvenem območju. "Skrb vzbujajoče je, da se je šele s poznejšimi študijami izkazalo, da je v napajalnem zaledju teh vodnjakov. Posledično lahko pride v primeru kakšnih poškodb, sploh potresov, do vpliva na to pitno vodo," je poudarila.

Na vprašanje predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), zakaj pristojni že leta 2015 in 2016 niso zahtevali presoje vplivov na okolje za kanal C0, je Bergant odgovorila, da sama postopkov ni vodila, zato jih težko komentira. "Dejstvo pa je, da smo v postopku, ki sem ga vodila jaz, dobili dokumentacijo, ki je opozarjala na problematiko. Program zaščite podzemne vode je bil pripravljen šele leta 2018. Indici so bili jasni, da se lahko pojavi težava. Ne vem, ali so leta 2015 in 2016 taki dokumenti obstajali, so pa obstajali v mojem postopku," je pojasnila.

Bregant: Janković omejuje razprave mestnega sveta

Ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant, ki dalj časa opozarja na morebitne negativne posledice, ki bi jih imel kanal C0 na pitno vodo v prestolnici, je bila med pričanjem kritična do župana Zorana Jankovića, ki po njenih besedah na sejah mestnega sveta omejuje razpravo o kanalu C0. "Priča smo bili odvzemanju besede, kar je zelo sporno. Prav na takem primeru, kot je kanal C0, se lomijo interesi širše skupnosti in naših potomcev," je dejala.

Seje si je, kot je dejala, predstavlja drugače. "Zavedam se dobrih in šibkih lastnosti demokracije, vendar je to, da je opozicija ostala brez glasu znotraj mestnega sveta, v bistvu zloraba demokracije," je dejala. "Mi lahko skličemo, kar koli želimo, pa bo mestna koalicija sejo obstruirala in te razprave ne bo," je ponazorila.

Sama je, kot je dejala, na sejah zastavljala pisna in ustna vprašanja, na katera je konsistentno prejemala odgovore občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, vedno pa so vsebovali isti stavek. "Znova poudarjamo, da je namen občine pri izvedbi tega projekta zaščititi pitno vodo, okolje in še dodatno zvišati kakovost življenja prebivalcev," je enega izmed njih prebrala Bregant.

"Ne moremo zanikati, da konsistentno poudarjajo ene in iste trditve, vendar pa če je neka trditev problematična, ne pomeni, da s številom ponovitev ta trditev pridobi resnico," je bila kritična.

"Če bo ta projekt dejansko zaživel, ni vprašanje, ali, ampak kaj se bo zgodilo, ko se bo pojavila neka težava," je še dejala in poudarila, da je še vedno čas, da se projekt ustavi.

Med tveganji tudi poplavljanje Save

Na nevarnosti projekta je opozoril tudi arhitekt Andrej Čufer, ki je med "verjetnimi scenariji ogrožanja vodonosnika" naštel degradacijo tesnil in izpuščanje na spojih kanala, s čimer bi odplake uhajale, postopno pa bi se slabšala kakovost podtalnice.

Opozoril je tudi na nevarnost potresa, ki bi po njegovi oceni povzročil lome na več mestih, v tem primeru pa bi kineta delovala kot škarje in bi odplake nenadzorovano uhajala v podtalnico na celotni dolžini kinete. Med tveganji je med drugim naštel tudi poplavljanje Save, ki bi lahko skupaj s cevmi odnesla del brežine.