Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Vodenje, upravljanje in nadzor bi namesto zdajšnjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTV SLO, ki bi štel 17 predstavnikov zaposlenih in civilne družbe.

Kot so ob tem pojasnili v predlogu novele, objavljenem na spletnih straneh DZ-ja, želijo s spremembami zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo RTV SLO in zaščititi novinarsko oziroma uredniško neodvisnost. Dogodki v zadnjih dveh letih, ki so dosegli vrhunec s stavko novinarskih sindikatov, so po mnenju vlade namreč pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja svobode oziroma do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTV Slovenija.

"RTV je javni zavod posebnega kulturnega in političnega pomena. Zdajšnji zakon iz leta 2005 omogoča vpliv in vmešavanje politike v uredniško delovanje in nad delovanjem RTV-ja. Predlagani zakon, ki smo ga danes sprejeli, depolitizira RTV. To je nujno, ker smo v zadnjem času videli in slišali, kakšno je stanje na RTV-ju, ki je rezultiralo tudi v nedavni stavki. Tudi širša javnost in strokovna javnost sta pozvali k ureditvi stanja na RTV-ju," je na novinarski konferenci pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Nov način vodenja

Vladni predlog novele med poglavitnimi rešitvami določa novo ureditev področja vodenja, upravljanja in nadzora RTV-ja. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta novela zakona uvaja enoten organ upravljanja in nadzora – svet RTV SLO, kar bo po mnenju vlade zagotovilo učinkovitejše in racionalnejše delo in onemogočilo možnost blokad pri sprejemanju najpomembnejših dokumentov.

Svet RTV Slovenija bi imel 17 članov

Po predlogu vlade bi svet RTV SLO sestavljalo 17 članov, pri njihovem imenovanju pa bodo imeli odločilno vlogo javnost oziroma civilna družba in zaposleni. Ti bodo iz svojih vrst izbrali pet članov, štiri na neposrednih volitvah, enega pa bo imenoval svet delavcev.

Preostalih 12 članov bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, državni zbor, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic.

Kot meni vlada, bo v primerjavi z obstoječo ureditvijo bistveno zmanjšan vpliv strankarske politike, saj bo državni zbor na predlog odborov za izobraževanje, znanost, šport in mladino oziroma za kulturo imenoval le dva člana, strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture in medijev. Z omejitvijo možnosti ponovitve mandata na največ en zaporedni mandat nameravajo zmanjšati tudi možnost konflikta interesov ali koruptivnega delovanja.

"Politika se umika"

"Politika se s tem umika. To je nujno, zato da lahko RTV kot javni zavod služi svojemu namenu, da lahko novinarji in novinarke, uredniki in urednice nemoteno in avtonomno opravljajo svoje delo. Ker je stanje izredno alarmantno, smo zakon vložili po nujnem postopku, kar pomeni, da bi bil lahko bil v državnem zboru obravnavan in sprejet že do poletja. Ta zakon je nadgradnja zakona, ki je že bil vložen od poslancev, gre za iniciative civilne družbe, ki so bile predlagane že pred menjavo vlade in opozarjajo na neustreznost prejšnjega zakona. V zakonu so upoštevani tudi predlogi sindikata z RTV-ja, ki so bili predstavljeni že večkrat v javnosti," je dejala Vrečko.

Golob: Situacijo je treba začeti reševati takoj

Premier Robert Golob je dodal: "Ne samo koalicija, tudi napredna, svobodna družba je jasna glede tega: agonija RTV-ja se mora presekati, ta zakon je prvi korak. Če bo prišlo do nelegitimnega zavlačevanja opozicije in vlaganja referendumskih pobud, bomo morali razmisliti o drugih ukrepih v tem obdobju, še vedno vse pred poletjem, s katerimi bi tak vozel presekali. Koalicija je popolnoma enotna, da je treba začeti reševati situacijo na RTV-ju takoj. Ne bomo dopustili, da bi tisti, ki so imenovali zdajšnji programski svet, ki je v resnici zlorabil zaupanje ustanovitelja – državnega zbora, lahko še naprej nemoteno uničevali javno televizijo. Zakon je sistemski korak v to smer. Zakon je čista, transparentna poteza depolitizacije. To je sporočilo vsem zaposlenim na RTV-ju in vsem uporabnikom, da je koalicija odločena, da situacijo preseka."

Zakon kot posvetovalno telo sveta RTV SLO predvideva uvedbo finančnega odbora, ki ga bo sestavljalo pet članov, strokovno usposobljenih in z delovnimi izkušnjami na finančnem področju. Člane finančnega odbora bo imenoval svet RTV SLO na predlog ministrstev za finance in kulturo, sveta delavcev RTV SLO, Združenja nadzornikov Slovenije in Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Vlada namerava z novelo zakona obstoječi položaj generalnega direktorja zamenjati s štiričlansko upravo, s čimer bi integrirali vodilne funkcije javnega medijskega servisa, kar je po njihovem mnenju glede na tehnološke spremembe in obstoječe medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

S povečevanjem sodelovanja delavcev v organih zavoda, še posebej z vključitvijo delavskega direktorja v upravo, bi po njihovem omogočali izvajanje ustavno zagotovljene pravice do soodločanja zaposlenih, kar v sistemu z več kot 2000 zaposlenimi doslej ni bila ustrezno urejeno.

Na nižji ravni vodenja bodo obstoječim mestom direktorjev radia in televizije dodali mesto direktorja digitalnih vsebin, kar bo omogočilo enakopravnejši in času primernejši položaj novih medijskih dejavnosti, ki so v sedanjem sistemu v podrejenem položaju.

Vlada za čimprejšnje sprejetje zakona o RTV-ju

Imenovanje odgovornih urednikov

Predlog zakona določa tudi nov postopek imenovanja odgovornih urednikov, pri čemer ta zahteva predhodni posvet s člani uredništva, večji bo tudi pomen pozitivnega mnenja uredništev k imenovanjem urednikov in vzpostavlja omejitve glede razrešitve urednikov, kar se ne more zgoditi po samovolji uprave, pač pa samo, če ti izgubijo zaupanje uredništva, s čimer mora soglašati svet RTV SLO.

Predlog zakona na novo določa še zakonsko pristojnost sveta RTV SLO glede imenovanja varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter obravnavo njegovih poročil, ki je bila do zdaj neustrezno določena le s statutom, s čimer je bil institut varuha v razmerju do organov RTV SLO neupravičeno degradiran, posledično pa poročila varuha niso imela ustrezne veljave.

Predlog vzpostavlja tudi jasno ločnico med pristojnostmi sveta RTV SLO in pristojnostmi urednikov na področju priprave programov. Svet ne bo smel posegati v posamezne dele programa pred objavo, razpravo o objavljenih delih programa lahko izpelje le na podlagi poročil varuha, ki vključujejo odziv odgovornih urednikov in avtorjev. S tem želijo izkazati spoštovanje načela novinarske avtonomije, ki je določena že v krovnem zakonu o medijih.

Kučić novi svetovalec ministrice

V kabinet ministrice je prišel tudi novi svetovalec Lenart J. Kučić, raziskovalec medijev, predavatelj in voditelj podkastov. Ministrica je poudarila, da je dolga leta deloval kot raziskovalni novinar in je eden izmed največjih strokovnjakov za področje medijske zakonodaje in medijev tako v Evropi kot širše, kot tudi za medije, ki se soočajo s tehnološkimi spremembami. Tako bo lahko svoje znanje uspešno unovčil tudi na ministrstvu za kulturo, ki pa za zdaj še ostaja brez vodje direktorata za medije. Tega naj bi imenovali čez poletje, je napovedala ministrica.