Programski svet RTV Slovenija. Foto: BoBo
Programski svet RTV Slovenija. Foto: BoBo

Programski svet RTVS je na seji generalnemu direktorju zavoda Andreju Grahu Whatmoughu naložil, naj glede domnevne cenzure pri objavi pogovora z izraelskim veleposlanikom in glede poročanja televizijcev o diplomski nalogi poslanca skupaj z drugimi odgovornimi sprejme ukrepe in o njih obvesti svet na naslednji seji.

Obe omenjeni zadevi sta razburili del programskih svetnikov, zato so pred časom pozvali generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) k pripravi poročila. Čeprav je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski presodila, da ni bilo cenzure, pa Grah Whatmough meni drugače. Kot je dejal na seji, je pri tej zadevi nesporno prišlo do preprečitve objave novinarskega prispevka, s katerim sta se strinjala tako urednik oddaje kot voditelj Odmevov in da je objavo preprečila odgovorna urednica Informativnega programa na televiziji Manica Janežič Ambrožič.

Argument, da zaradi neuravnoteženosti prispevka ni bilo mogoče objaviti, po besedah Graha Whatmougha ne zdrži, saj bi se lahko dan po tem ali celo po prispevku objavila druga plat zgodbe. "Da je uredništvo po skoraj 14 dneh od spornega dogodka objavilo intervjuja z obema stranema, pa potrjuje, da se je odgovorna urednica zavedala napake, med tem pa je nastajala nepopravljiva škoda za ugled RTVS," je dodal.

Tudi v primeru poročanja o diplomski nalogi poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča generalni direktor v nasprotju z varuhinjo ugotavlja, da bi se morali odgovorna urednica in novinarka Eugenija Carl opravičiti zaradi napačnega poročanja. Direktorici televizije Nataliji Gorščak je zato predlagal, naj se informativni program zaradi spodrsljaja opraviči, pri čemer pa naj jasno pove, da je bila to posledica napačnega podajanja informacij zagrebške fakultete.

Dileme glede pristojnosti

Grah Whatmough je tudi pojasnil, da so medtem v Informativnem programu že stekli ukrepi, ki naj bi predvsem rešili dileme glede pristojnosti pri pripravi novinarskega prispevka. Ob tem se je strinjal z opozorilom varuhinje, da bi se morala interna nesoglasja med programskimi sodelavci najprej reševati na poklicni ravni oz. med samimi sodelavci, ne pa z javnim diskurzom. Izrazil je tudi razočaranje nad insinuacijami, ki so se pojavile v javnosti, da naj bi poročilo pripravil z namenom razrešitve Janežič Ambrožičeve.

V nasprotju z generalnim direktorjem je Gorščakova presodila, da se v primeru poročanja o poslančevi diplomi "ni kaj opravičevati, saj mora to storiti zagrebška fakulteta". Glede domnevne cenzure pri pogovoru z izraelskim veleposlanikom pa je poudarila, da je odgovorna urednica zgolj opravljala delo v okviru svojih pristojnosti.

Svetniška stališča do poročila Graha Whatmougha so si bila nasprotujoča. Del svetnikov je oporekal njegovim ugotovitvam in mu očital, da je s pripravo poročila kršil svoje pristojnosti in se postavil v vlogo nadurednika. Spet drugi pa so poudarili, da je generalni direktor s poročilom zgolj naredil to, kar mu je naložil programski svet, obenem pa so pritrdili njegovi oceni o storjenih napakah.

Odziv društva novinarjev

Nekatere svetnike je zmotilo, ker sta se neposredno pred sejo med gradivom znašla tudi odziva Društva novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikata novinarjev Slovenije (SNS). Po besedah Ivana Štuheca se je s tem DNS-ju namenila vloga "nekakšnega arbitra dogajanja v zavodu", kar predstavlja pritisk na odločanje programskega sveta. Robert Pajek pa je dejal, da so svetniki vendarle dolžni prisluhniti stališčem stroke in zainteresirane javnosti.

V DNS-ju so sicer ocenili, da je bila tokratna razprava na programskem svetu oblika pritiska na integriteto in neodvisnost odgovorne urednice. "Programskemu svetu ne odrekamo pravice, da razpravlja o potencialnih etičnih zdrsih uredništva, vendar pa ugotovitve iz poročila generalnega direktorja, ki je ena od podlag za razpravo, po našem mnenju presegajo njegove pristojnosti in so v nasprotju s strokovnimi ocenami dela urednice," so zapisali v sporočilu za javnost.

Podobno stališče imajo v SNS-ju. Po njihovem mnenju gre za slabo prakso, ki jo je, če bi se v takšni obliki stopnjevala in razširila, "mogoče razumeti kot nedopustne in nedovoljene posege vodstva RTVS v avtonomijo in integriteto novinarjev ter v delovanje uredništev". V pismu predsedniku programskega sveta Cirilu Baškoviču in Grahu Whatmoughu je SNS pozval k "primernemu upoštevanju funkcije varuha in njegove neodvisnosti". Poleg tega v SNS-ju pričakujejo, da svetniki generalnemu direktorju ne bodo nalagali zadev, ki presegajo njegove pristojnosti.

Svetniki so se na današnji seji tudi seznanili z izhodišči za programsko-produkcijski načrt RTVS za leto 2022, ki jih je pripravilo vodstvo zavoda. Grah Whatmough je opozoril, da tudi tokrat ni mogoče spregledati tega, da je finančno stanje zavoda izjemno slabo. "Programske vsebine bi seveda bile bogatejše, če bi to dopustila finančna slika zavoda," je opozoril.