Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič. Foto: BoBo
Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič. Foto: BoBo

Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič je svetnike takoj na začetku seje obvestil, da se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja referendumske kampanje o zakonodajnem referendumu o spremembah zakona o RTV Slovenija, ki bo 27. novembra.

Tako se je odločil, ker nujni postopek obravnave med poletnimi počitnicami po njegovem mnenju ni omogočal javne razprave, čeprav je ta bistvo demokracije. S svojim sodelovanjem v kampanji želi volivkam in volivcem predstaviti svoja stališča do teh zakonskih sprememb. To se mu zdi še posebej pomembno v času, ko v javnem prostoru opaža več neresnic o RTV Slovenija in o delovanju programskega sveta.

Kot organizator referendumske kampanje se je prijavil tudi generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough. Tako izvedba redne kot izredne seje, ki jo je zahtevalo 11 članov programskega sveta in pri tem terjalo pojasnila vodstva o naraščajočem nezadovoljstvu na RTV Slovenija, bi bila po Gregorčičevem mnenju zato nezakonita. Glede na to se je odločil, da predlaga sklep, da seji izvedejo po referendumu.

Programski svetnik Robert Pajek, ki je predstavnik zaposlenih, je dejal, da je po navedbah Sindikata novinarjev Slovenije ministrstvo za javno upravo presodilo, da mora RTV Slovenija spoštovati načelo nevtralnega odnosa javnih oblasti do referendumske kampanje in zato kot javni zavod ne sme sodelovati kot organizator v referendumski kampanji.

Če generalni direktor Grah Whatmough nastopi kot organizator kampanje kot fizična oseba, bi bilo po mnenju ministrstva težko zadostiti omenjenemu načelu.

Gregorčič je povedal, da z mnenjem ministrstva ni seznanjen. Sicer pa naj o sklicevanju obeh sej odloča večina programskega sveta, je predlagal še pred glasovanjem.