Protest na Trgu Republike. Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič

Protesta se je udeležilo okoli 100 ljudi, ki so s transparenti opozarjali, da sta potrebna sobivanje in sožitje z naravo, in nasprotovali odstrelu volkov in medvedov, kot jih opredeljuje interventni zakon. Udeleženci protesta so predvsem opozarjali, da tako stroka kot tudi širša javnost ne podpirata odstrela in da ministrstvo z odločitvijo za odstrel sledi interesom peščice.

"Pozivamo ministrstvo, naj spoštuje zakonodajo in razveljavi interventni zakon," je v nagovoru pozvala aktivistka, ki je poudarila, da sta volk in rjavi medved zavarovani vrsti, ki ju med drugim ščiti tudi direktiva EU-ja. Aktivisti so ob tem opozarjali, da je ministrstvo s sprejetjem interventnega zakona dejansko sprejelo le "preoblečen" odlok o odstrelu, ki ga je upravno sodišče že odpravilo.

Interventni zakon v nasprotju s predpisi
Tako je po mnenju aktivistov ministrstvo z interventnim zakonom ravnalo v nasprotju z veljavnimi predpisi in ni upoštevalo niti predpisov, ki določajo sprejemanje interventne zakonodaje. Zato so tudi pozvali ministrstvo za okolje, naj prisluhne stroki, ki odstrelu ni naklonjena.

Aktivisti so ponovili stališče, da je treba težave z zvermi reševati s preventivnimi ukrepi, s katerimi bi lahko kmetje zaščitili živino pred zvermi. Za tovrstne ukrepe je po navedbah aktivistov Slovenija tudi prejela evropska sredstva. "Kmetijstvo je treba prilagoditi naravnim danostim, ne pa prilagajati narave kmetijstvu," je bilo slišati od govornikov, ki so ministrico za kmetijstvo tudi pozvali k odstopu – ob bučnem aplavzu protestnikov.

Foto: BoBo

Aktivisti sporočajo: Nismo obupali
"Bistveno je, da sporočimo, da ne bomo obupali nad to temo," je poudarila mlajša protestnica, ki je bila nekoliko razočarana nad udeležbo, a je po drugi strani poudarila, da je vesela, da so se protesta udeležili tudi nekateri ljudje, ki so sicer vsejedci. "To pomeni, da nismo samo vegani tisti, ki nasprotujemo nepotrebnemu pobijanju." Druga aktivistka je poudarila, da gre pri lovu na medveda in volka tudi za ekonomske interese, saj se prodajajo kot trofeje.

Prav zato s skupino somišljenikov poskušajo love preprečevati s pohodi po gozdovih, s čimer otežujejo lovcem streljanje. Druga skupina aktivistov pa je napovedala, da bo poskušala interventni zakon izpodbiti po pravni poti. S protestom pa želijo razširiti sporočilo o pomenu sobivanja z naravo, na kar so opozarjali s transparenti, kot so "Nisem požrl Rdeče kapice", "Tudi živali imajo pravico živeti" in "Stop odstrelu". Prepričani so, da tudi širša javnost ni naklonjena interventnemu zakonu.

Odstrel odraz razmerij moči v družbi
A interventni zakon je po mnenju enega izmed protestnikov le odraz hierarhije v družbi, kjer peščica bogati z izkoriščanjem večine. "To razmerje moči se odraža na vseh oblikah izkoriščanja tako ljudi kot tudi drugih živalskih vrst." Po mnenju mlajšega protestnika so tovrstni shodi zato namenjeni tudi temu, da se ljudje zavedajo teh odnosov, ki se odražajo v vseh oblikah izkoriščanja.

Temu je pritrdila tudi mlajša protestnica. "To razmerje moči je ključno v ozadju vseh seksizmov, specizmov, homofobije in izkoriščanja delavskega razreda." Po njenem mnenju je zato prav to ključno sporočilo takega protesta, ki opozarja na širšo temo izkoriščanja, in ne le na zaščito živali pred odstrelom. "Samo z majhnimi koraki, kot je ta, da kravje mleko nadomestimo s sojinim, pa te miselnosti izkoriščanja ne odpravljamo, če eno potrošništvo nadomestimo z drugim." Prepričana je, da bi se ljudje morali aktivneje izpraševati o razmerjih moči okoli sebe.

Protest proti odstrelu zveri