Po besedah sindikata delavci s tem želijo odgovorne in javnost obvestiti na dolgotrajnost postopka za stečaj. Omenjeni delavci so namreč že leta 1999 iz naslova neizplačanih plač, odpravnin in drugih dodatkov do družbe Litostroj Holding v stečaju prijavili za dobre 2,4 milijarde tolarjev terjatev brez obresti.

Po besedah predsednika sindikata v Litostroju Janeza Starmana družba vsakemu od 500 delavcev dolguje približno 5 milijonov tolarjev.