Aplikacija bi morala biti pripravljena do začetka avgusta. Foto: BoBo
Aplikacija bi morala biti pripravljena do začetka avgusta. Foto: BoBo

V družbi Valicon so dan po sprejetju zakona, ki daje pravno podlago za vpeljavo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi prebivalci, izvedli posebno meritev, s katero so preverili seznanjenost in naklonjenost, namero uporabe ter oceno morebitnega uspeha aplikacije. Verjetnost prostovoljne namestitve brez okužbe ali odrejene karantene so pri Valiconu ocenili na kvečjemu 27 odstotkov prebivalcev v starosti od 18 do 75 let. Šele v primeru obvezne namestitve, če bi bil posameznik okužen ali odrejen v karanteno, je verjetnost namestitve ocenjena na 53 odstotkov, pravijo.

Na podlagi odgovorov so ugotovili, da so vprašani relativno dobro seznanjeni s prihajajočo aplikacijo, saj le desetina sodelujočih pravi, da z aplikacijo niso seznanjeni, dobra tretjina (36 %), da so z njo seznanjeni bolj slabo, več kot polovica pa, da so z njo seznanjeni dokaj (46 %) ali zelo dobro (7 %).

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si, ki je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Raziskavo #Novanormalnost je Valicon izvedel med 10. in 13. julije na vzorcu 566 ljudi.

43 odstotkov vprašanih močno ali načeloma nasprotuje takšni aplikaciji

Glede naklonjenosti aplikaciji so vprašani razdeljeni, ugotavljajo pri Valiconu. Nekoliko več je tistih, ki aplikaciji nasprotujejo, po drugi strani pa aplikacijo odobrava več tistih, ki spadajo v segment t. i. "zdravstveno previdnih", torej tistih, ki menijo, da zagotovo ali vsaj verjetno spadajo med bolj rizične osebe z morebitnim težjim potekom bolezni – po zadnji meritvi je takšnih 34 odstotkov.

Aplikacijo manj podpirajo ravnodušni (to so tisti, ki se ne čutijo ogrožene niti zaradi virusa niti zaradi posledic širjenja virusa v družbi na splošno); teh je 41 odstotkov. "Odločilna je očitno predvsem starost, mlajši od 40 let namreč precej bolj odločno nasprotujejo aplikaciji," pri tem še ugotavljajo v Valiconu in dodajajo, da je slaba petina vprašanih za zdaj glede naklonjenosti še neopredeljena.

"Kakšno je vaše načelno stališče do uvedbe te aplikacije ne glede na to, kako dobro ste s tem seznanjeni?"

n=566PrevidniRavnodušni
Močno nasprotujem uvedbi aplikacije.20,2 %11,1 %28,3 %
Načeloma nasprotujem uvedbi aplikacije.22,8 %24,5 %21,7 %
Nimam stališča.18,3 %16,4 %17,5 %
Načeloma odobravam uvedbo aplikacije.24,2 %27,6 %20,9 %
Povsem odobravam uvedbo aplikacije.14,5 %20,3 %11,5 %

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 10.-13. julij 2020, n=566; Valicon.

Med tistimi, ki aplikaciji močno ali načeloma nasprotujejo, jih dobra tretjina (35,7 %) kot glavni razlog navaja nadzor oz. sledenje ljudem, dobra petina (21,3 %) pa nezaupanje oz. pomanjkanje nadzora nad zbranimi podatki. Poseg v zasebnost kot razlog nasprotovanja navaja slaba petina (18,2 %), varstvo osebnih podatkov oz. zloraba podatkov skrbita slabih 10 odstotkov sodelujočih.

Med tistimi, ki aplikacijo načeloma ali povsem odobravajo, jih več kot tretjina (35,8 %) kot glavni argument podpori navaja nadzor nad ljudmi, ki bi morali biti v karanteni – čeprav po zagotovilih predstavnikov vlade to ni predvideno. Podobno visok delež (34,6 %) pa izpostavlja boljši nadzor nad širjenjem virusa.

Podobno raziskavo je še pred sprejetjem zakona (in določila, da je uporaba aplikacije prostovoljna) opravila agencija Mediana, ki je na reprezentativnem vzorcu 506 ljudi ugotovila, da uvedbe aplikacije ne podpira 54 odstotkov vprašanih, ki jo vidijo kot vdor v zasebnost ali neučinkovito sredstvo za sledenje gibanja okuženih. Aplikacijo podpira 38 odstotkov anketiranih, še dva odstotka anketiranih bi jo podprla v primeru manj ostrih restrikcij vlade.

Le dobra četrtina vprašanih si namerava prostovoljno namestiti aplikacijo

Le slabih 10 odstotkov vprašanih zatrjuje, da si bodo zagotovo namestili aplikacijo, dodatnih 17 odstotkov pa pravi, da si jo bodo verjetno namestili. "Skupaj torej le dobra četrtina izraža namero namestitve aplikacije, kar je še zelo daleč od želenih 50–60 odstotkov, ki naj bi zagotavljali njeno učinkovitost," pravijo pri Valiconu. Šestina vprašanih je še neodločenih. Krepko več kot polovica jih pravi, da verjetno (20 %) ali zagotovo (37 %) ne.

"Če upoštevamo običajno porazdelitev verjetnosti pri tovrstnih odgovorih v drugih podobnih raziskavah, pridemo do ocene, da bo aplikacijo prostovoljno namestilo kvečjemu 27 odstotkov populacije, stare med 18 in 75 let," so zapisali v agenciji, ob tem pa poudarili, da so do ocene prišli po dveh poteh – s seštevkom vseh, ki so rekli, da si bodo zagotovo namestili aplikacijo, 70 odstotkov tistih, ki so odgovorili, da verjetno, ter 33 odstotkov tistih, ki še niso odločeni. S seštevkom vseh, ki pravijo, da si bodo zagotovo ali verjetno namestili aplikacijo, in ki hkrati aplikacijo načeloma ali močno odobravajo ali pa do tega nimajo stališča (to je tudi seštevek vseh, ki so rekli, da si bodo aplikacijo zagotovo ali verjetno namestili).

Verjetnost namestitve je pričakovano značilno višja v segmentu zdravstveno previdnih, a tudi med temi je teh, ki izražajo namero, (37 %) manj kot tistih, ki aplikacije bolj verjetno ne bodo namestili (47 %).

"Kako verjetno si boste prostovoljno namestili takšno aplikacijo na svoj mobilni telefon, če ne boste potrjeno okuženi ali v karanteni?"

n=566PrevidniRavnodušni
Zagotovo ne.37,3 %27,7 %49,0 %
Verjetno ne.19,8 %19,1 %16,0 %
Ne morem se odločiti.16,2 %16,1 %15,1 %
Verjetno da.17,2 %22,9 %12,5 %
Zagotovo da.9,5 %14,3 %7,4 %

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 10.-13. julij 2020, n=566; Valicon.

"Kaj pa v primeru, če boste potrjeno okuženi ali v karanteni? V tem primeru bi bila namestitev obvezna. Kako verjetno si boste namestili to aplikacijo?"

n=566PrevidniRavnodušni
Zagotovo ne.18,5 %12,9 %24,6 %
Verjetno ne.10,0 %9,7 %10,0 %
Ne morem se odločiti.14,0 %10,6 %15,7 %
Verjetno da.29,4 %32,7 %24,9 %
Zagotovo da.28,1 %34,1 %24,8 %

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 10.-13. julij 2020, n=566; Valicon.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Če bi bila posamezniku namestitev aplikacije odrejena (v primeru potrjene okužbe ali odreditve karantene), bi to spoštovala le dobra polovica ljudi med 18. in 75. letom – dobrih 53 odstotkov. Okoli 30 odstotkov vprašanih pa že danes pravi, da si aplikacije verjetno (10 %) oziroma zagotovo (18 %) ne bodo namestili.

57 odstotkov vprašanih ne verjame v učinkovitost aplikacije

Več kot polovica vprašanih ne verjame v uspeh aplikacije – slaba četrtina jih je prepričanih, da to ne bo imelo nobenega učinka, ena tretjina pa, da to ne more dovolj prispevati k omejevanju širjenja virusa. Skoraj dve petini vprašanih menita, da aplikacija lahko prispeva k omejevanju širjenja virusa, zgolj štirje odstotki vprašanih pa, da lahko aplikacija povsem ustavi širjenje virusa. Razlika med zdravstveno previdnimi in ravnodušnimi je tudi v tem primeru očitna in statistično značilna.

"Ali lahko uporaba takšne aplikacije prispeva k učinkovitejšemu omejevanju širjenja koronavirusa?"

n=566PrevidniRavnodušni
Da, lahko povsem ustavi širjenje virusa.3,6 %7,2 %2,5 %
Da, lahko zelo prispeva k omejevanju širjenja virusa.39,2 %43,9 %34,5 %
Ne, ne more dovolj prispevati k omejevanju širjenja virusa.32,8 %31,3 %31,4 %
Ne, to ne bo imelo nobenega učinka.24,4 %17,6 %31,5 %

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 10.-13. julij 2020, n=566; Valicon.

Kar dve tretjini vprašanih zagotovilom predstavnikov vlade, da bo aplikacija anonimna, da se ne bo uporabljala za nadzor nad izpolnjevanjem pravil in da ne bo sledila uporabnikovi lokaciji, bolj ne zaupa (24 %) oziroma sploh ne zaupa (42 %).