Obstoječa medicinska fakulteta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Obstoječa medicinska fakulteta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je 31. julija objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo novega kampusa na Vrazovem trgu. Izgradnjo objekta naj bi končali do junija 2026. Za projekt izgradnje kampusa je sicer zagotovljena finančna podpora v vrednosti 84,9 milijona evrov.

Do roka za oddajo ponudb oz. do 9. oktobra do 9. ure so ponudbo oddali trije ponudniki, in sicer Makro 5 Gradnje, Kolektor Koling (skupaj z družbama CGP in Pomgrad) in srbska Inobačka iz Novega Sada (v skupnem nastopu z W. D. Concord West in podružnico Inobačka S, Zgornje Gorje). Komisija je pri pregledu in ocenjevanju prejetih ponudb ugotovila, da vrednosti ponudb presegajo zagotovljena sredstva naročnika, kar pomeni, da ponudba v skladu z zakonom o javnem naročanju ni dopustna, je univerza zapisala v odločitvi, objavljeni na portalu javnih naročil.

Ponudnik lahko v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja v roku osmih delovnih dni od dneva prejema odločitve o oddaji naročila pri naročniku uveljavlja pravno varstvo zoper odločitev o oddaji naročila oziroma odločitev o zavrnitvi vseh ponudb. Zahtevek za revizijo se vloži na portal eRevizija, so navedli.

Vlada je sicer sprva predlagala umik projekta Kampus Vrazov trg iz načrta za okrevanje in odpornost, a ga je nato junija v shemo znova uvrstila.

Univerza v Ljubljani bo v nadaljevanju izvedla konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi 44. člena zakona o javnem naročanju, pri čemer bo v postopek povabila vse ponudnike, ki so v predhodnem odprtem postopku izkazali izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev ter so predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, so sporočili z univerze.

Kot investitor si na univerzi želijo čim nižjih ponudb. "Ponudbe so glede na stanje na trgu v gradbeništvu in še vedno trajajoče vojne v Ukrajini visoke. Predvidevamo, da so nekoliko višje tudi zaradi obremenjenosti gradbenega sektorja zaradi saniranja posledic poplav," so še dodali.