Andrej Magajna, Novi socialdemokrati Foto: Osebni arhiv
Andrej Magajna, Novi socialdemokrati Foto: Osebni arhiv

Svoja stališča v okviru vnovičnega glasovanja na referendumu o drugem tiru predstavlja stranka stranka Novi socialdemokrati. Zanjo je odgovarjal glavni tajnik Andrej Magajna.

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na istih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
Sodobna železniška proga, ki bi povezovala Luko z zaledjem je zelo pomembna za naše gospodarstvo. Slovenija je redka evropska država, ki ima take tranzitne možnosti - luko, ki pomeni izjemno logistično prednost pred drugimi državami. Ustrezno sodobno povezavo bi morali začeti graditi že pred leti, ne pa snovati ideje šele sredi mandata sedanje koalicije.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
To je izrazito strokovno vprašanje. Lahko govorimo o napačnem pristopu, ki ni onemogočil optimalne strokovne rešitve. Dve leti te koalicije se ni nič dogajalo, potem pa se je zakon sprejel po hitrem postopku. Tak način ni omogočil presojo vseh strokovnih alternativ.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Menimo, da bi za to ceno lahko zgradili dvojni tir, ki bo kmalu neobhodno potreben in ne le drugi tir.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Zaradi pomanjkanja investicijskega kapitala so tuji finančni vlagatelji dobrodošli. A ne kot bodoči solastniki in soodločevalci, ampak kot finančni investitorji, ki bi jim prihodek Luke omogočil ustrezne dividende glede na višino vloženega kapitala.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Drugi tir, kot rečeno bi moral biti dvojni tir. Kot drugo: Družba 2TDK je nepotrebna in pomeni, zaradi oteženega nadzora, korupcijsko tveganje. Primer: če ne bi slučajno odkrili "napako" pri izračunu makete, bi jo dva-krat preplačali. Lahko si predstavljamo koliko takšnih napak se bo še zgodilo v okviru firme 2TDK in morda nikoli ne bodo odkrite. Zelo verjetno pa bomo imeli že kmalu parlamentarne preiskovalne komisije. Tako kot ne potrebujemo firmo 2TDK tudi ne potrebujemo zakona kot takega. Bodoča vlada bi lahko gradila brez te posebne družbe in brez posebnega zakona.

Odgovarjal je: Andrej Magajna, glavni tajnik stranke Novi socialdemokrati