Štiri strokovne organizacije – Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open – so se v kampanji ZA uveljavitev novele zakona povezale pod geslom "RTV je ZAkon" povezale, ker so po njihovih besedah želele zagovarjati stroko, profesionalne standarde in interes javnosti. "Kot prijatelji kampanje so se nam pridružile druge strokovne organizacije, vključili so se številni profesionalni novinarji in drugi strokovni delavci RTV Slovenija in drugih medijev, svoja sporočila ZA zakon so sporočali kulturniki in znanstveniki, športniki, okoljevarstveniki, upokojenci in mladi, podporo neodvisnemu in strokovnemu delovanju RTV Slovenija so v kampanji izrazili številni občani in občanke, ki smo jih nagovarjali na tribunah in ulicah," so našteli.

"Celotna javnost je lahko spremljala, kako je Televizija Slovenija oddaje namenjene soočenju mnenj zasnovala in vodila pristransko, neenakopravno in v nasprotju s profesionalnimi in etičnimi standardi," opozarjajo v koaliciji podpornikov novega zakons. Foto: BoBo

Pravijo, da so za novelo zakona o RTV Slovenija, ker želijo javno radiotelevizijo zaščititi pred politično zlorabo in uničenjem, "ko model upravljanja in vodenja omogoča, da najpomembnejšo medijsko in kulturno ustanovo v državi upravljajo in vodijo nekompetentni kadri, ki jih nastavi katera koli politična skupina za uresničevanje svojih interesov."

Naša kampanja ZA je bila zagovor profesionalnega novinarstva, verodostojnih informacij, odprte in pluralne razprave, kakovostnega programa, ki ga ustvarjajo najbolj strokovni kadri, zagovor sistema upravljanja in vodenja RTV Slovenija s kompetentnim vodstvom.

Podporniki kampanje »RTV je ZAkon«

Podpirajo rešitve v novem zakonu, ker pristojnosti imenovanja organa upravljanja prenašajo na strokovne organizacije, ki z javnimi razpisi in na podlagi jasnih meril izberejo člane sveta RTV Slovenija z različnih strokovnih področij. "S tem novi zakon preprečuje politični vpliv, da bi katera koli politična stranka postavljala organe upravljanja, vodstvo, urednike in novinarje, ter vplivala na to, katere oddaje so v programu, o čem se poroča in o čem se ne sme poročati," so prepričani.

Ponovili so, da je javni RTV Slovenija skupno javno dobro in da danes bolj kot kadar koli potrebujemo neodvisen in verodostojen javni medij z najbolj strokovnimi in nepristranskimi uredniki, voditelji in novinarji. "RTV naj upravljajo, vodijo in v njem ustvarjajo najboljši kadri, neodvisni in strokovni – tako kot vso ključno nacionalno infrastrukturo in institucije morajo voditi in v njej delati najboljši strokovnjaki za blaginjo nas vseh," sporočajo.

Volivce zato pozivajo h glasovanju na referendumu in podpori zakonu o RTV-ju.

"RTV je ZAme. RTV je zate. RTV je ZAkon. Ne dovolimo, da bi bil to servis političnih strank katere koli politične opcije," nagovarjajo. Foto: MMC RTV SLO