Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Na referendumu, ki bo 27. novembra, bodo tako volivke in volivci odločali o referendumskem vprašanju, ki se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022.

Kaj določa zakon, ki je predmet referenduma?
– Namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta bi se ustanovil enoten organ – svet zavoda s 17 člani: šest predstavnikov zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti. Med njimi bi po enega imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi poziva registriranim verskim skupnostim, SAZU, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, krovna organizacija invalidskih organizacij, Varuh človekovih pravic, dva člana pa Nacionalni svet za kulturo. DZ v svet zavoda ne bi imenoval predstavnikov. – Svet zavoda bi imenoval in razreševal petčlanski finančni odbor.
– RTVS bi namesto generalnega direktorja vodila in upravljala uprava, ki bi imela štiriletni mandat in bi jo sestavljali štirje člani.
– Najpozneje 60 dni po uveljavitvi novele bi prenehal mandat zdajšnjega programskega in nadzornega sveta.

Pobudniki referenduma so PROTI takšnim spremembam, ker menijo:

– da se z njo nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja programski in nadzorni svet, ki da zagotavljata nepristranskost in uravnoteženost;
– da se s sprejetjem novele po nujnem postopku onemogoča javnosti in zainteresiranim deležnikom, da dajejo svoja stališča, ideje, predloge in pobude.

Predlagatelji zakonskih sprememb so ZA uveljavitev zakona, ker menijo:

– da novela prinaša depolitizacijo javnega zavoda, saj je dosedanja ureditev, po kateri je 21 od 29 članov programskega sveta imenoval DZ, predstavljala preveliko tveganje za koncentracijo moči v enem političnem ali interesnem centru;
– da bo hkratno zmanjšanje števila članov sveta zavoda omogočilo bolj racionalno delovanje in znižalo stroške, ob tem pa število ostaja dovolj veliko, da bo svet odražal potrebno družbeno pluralnost oziroma uravnoteženost.


MMC v okviru pokrivanja kampanje o referendumu o RTV-ju organizira spletne klepete, na katerih bodo svoja stališča predstavljali prijavljeni organizatorji kampanj, tisti, ki so za uveljavitev zakona, in tisti, ki so proti. Vabljeni k sodelovanju in zastavljanju vprašanj.


Levica
Marko Rusjan
9. november ob 9. uri

Zavod raziskovalni inštitut 8. marec
Mojca Lukan
9. november ob 11. uri

Gibanje Svoboda
Tamara Vonta
9. november ob 13. uri

Slovenska ljudska stranka (SLS)
Marko Balažic
9. november ob 15. uri

Socialni demokrati (SD)
Dejan Prešiček
10. november ob 9. uri

Društvo novinarjev Slovenije
Ksenija Horvat
10. november ob 11. uri

Mirovni inštitut
Brankica Petkovič
10. november ob 13. uri

Sindikat taksistov pri SDPZ-ju
Edis Kadirić (Klepet je bil odpovedan, ker gost ni prišel v klepetalnico.)
11. november ob 9. uri

Slovenska demokratska stranka (SDS)
Andrej Hoivik
11. november ob 11. uri

Zavod za kulturo raznolikosti Open
Barbara Rajgelj
11. november ob 13. uri

Dominik Štrakl
14. november ob 9. uri

Združenje Gibanje za otroke in družine
Aleš Primc
14. november ob 11. uri

Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)
(Klepet je bil odpovedan, ker gosta ni bilo.)
14. november ob 13. uri

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
Marko Milosavljevič
14. november ob 15. uri

Andrej Grah Whatmough
(Organizator kampanje je odpovedal obisk v klepetalnici, zato klepet odpade.)
15. november ob 9. uri

Peter Gregorčič
15. november ob 11. uri

Zbor za republiko – Inštitut za analize in dialog
Franci Kindlhofer
15. november ob 13. uri

Rajko Fajt
15. november ob 15. uri

Tom Zalaznik

(Organizator kampanje je odpovedal obisk v klepetalnici, zato klepet odpade.) 16. november ob 9. uri

Združenje v Gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS)
Stanislav Sivec
16. november ob 11. uri

Klepetov se ne bosta udeležila organizatorja kampanje Aleksander Kotnik in Aljoša Harlamov.