Rektorski konferenci, ki jo sestavljajo rektorji univerz v Sloveniji, trenutno predseduje rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič. Foto: MMC RTV SLO
Rektorski konferenci, ki jo sestavljajo rektorji univerz v Sloveniji, trenutno predseduje rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič. Foto: MMC RTV SLO

Plačni sistem javnega sektorja za visoko šolstvo po ugotovitvah delovne skupine rektorske konference ni sledil razvoju visokega šolstva niti po naboru delovnih mest niti po višini plačnih razredov, moteče so tudi razlike med pedagoškimi in raziskovalnimi delovnimi mesti ter med delovnimi mesti plačne skupine J in uradniškimi delovnimi mesti.

Pogajanja med vlado in sindikati

Seja pogajalske komisije, na kateri se bodo člani vladne pogajalske skupine sešli s člani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, bo v ponedeljek.

Na dnevnem redu bo predstavitev stanja in ključnih izzivov na področju plačnega sistema v javnem sektorju in dogovor o nadaljnjih dejavnostih ter dinamiki usklajevanja sprememb.

V pozivu vladi je rektorska konferenca, ki jo sestavlja šest rektorjev slovenskih univerz, poudarila, da bo treba takoj ukrepati in zagotoviti začasno rešitev v plačnem sistemu javnega sektorja tudi za javne univerze, hkrati pa poiskati sistemsko rešitev v obliki samostojne kolektivne pogodbe za visoko šolstvo in raziskovanje.

Člani konference so ob tem podprli oblikovanje programa nacionalnih raziskav na področju dediščinske znanosti in podnebnih sprememb, pa tudi pobudo za ureditev financiranja storitev tolmačenja študentom s posebnimi potrebami, ki so uporabniki slovenskega znakovnega jezika. Dogovorili so se, da bodo organizirali strokovni posvet na temo meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Člani konference so se seznanili tudi s poročilom s seje platforme za etiko, transparentnost in integriteto v visokem šolstvu pri Svetu Evrope, na kateri so govorili tudi o problematiki uporabe umetne inteligence pri študijskem procesu, predvsem z vidika mogočih zlorab.