Kako ustvariti dom in družino ob tako nezanesljivih, nizkih prihodkih? Foto: BoBo
Kako ustvariti dom in družino ob tako nezanesljivih, nizkih prihodkih? Foto: BoBo

Ko se dnevno srečujemo z vprašanji: Ali bomo jutri še imeli službo? Kaj se bo zgodilo, če bomo zboleli? Kdaj si bomo lahko ustvarili lasten dom, kupili stanovanje? In pa, kdaj si bomo lahko ustvarili družino?

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta

V tem tednu bo znana usoda reforme trga dela. Zadnjo besedo bo imela politika, saj so pogajanja s socialnimi partnerji minuli teden klavrno propadla. Koalicija je ministrico za delo Anjo Kopač Mrak pozvala, naj z delodajalci in sindikati kljub temu poskuša poiskati soglasje. Odločitev, ali je zgodba o reformi končana ali pa bo zakonodaja vseeno spremenjena, bo znana najpozneje do zasedanja vlade. Interesov je veliko - zastopniki mladih si želijo predvsem, da bi se spremenil zakon o inšpekciji.

Med njimi je kljub pozitivnim novicam o vse nižji brezposelnosti še vedno največj prekarcev. Številni delajo za zelo nizko plačilo, v težkih delovnih razmerah. Ustvarja se nova družbena skupina - to so revni mladi.

"Predvsem mladi, ki smo najbolj izpostavljeni tovrstnim oblikam dela, na lastni koži čutimo, kaj to pomeni. Ko se dnevno srečujemo z vprašanji: Ali bomo jutri še imeli službo? Kaj se bo zgodilo, če bomo zboleli? Kdaj si bomo lahko ustvarili lasten dom, kupili stanovanje? In pa, kdaj si bomo lahko ustvarili družino?" je ponazoril predsednik Mladinskega sveta Tin Kampl.

"Mladi se ne morejo osamosvojiti, če delajo prekarno. Če delajo v začasnih, negotovih oblikah dela. Delodajalci jih silijo, da odprejo svoj s. p. in seveda to ni dobro ne za gospodarstvo ne za mlade," je k temu dodala predstavnica Sindikata mladih Tea Jarc.

Po mnenju mladih bi področje najbolj uredili s spremembo zakona o inšpekciji dela. "Prvi korak bi morali narediti na področju nadzora. Velikokrat ugotovimo, da imamo zakone v redu zapisane, ampak na koncu pri implementaciji in izvrševanju nadzora zatajimo," je povedal Kampl.

"Ko inšpektorat ugotovi, da obstajajo elementi delovnega razmerja, ampak je sklenjena pogodba prek civilnega prava ali delo prek s. p., mora ugotoviti, da bi morala biti sklenjena pogodba za nedoločen čas, in odrediti, da delodajalec takemu delavcu ponudi zaposlitev. Oziroma da ugotoviti, da je ta zaposlitev obstajala ves ta čas," pa je dodala Jarčeva.

Mladi morajo za dostojno delo dobiti tudi dostojno plačilo - tega se morajo zavedati vsi socialni partnerji, ki sodelujejo v pogajanjih.

Ko se dnevno srečujemo z vprašanji: Ali bomo jutri še imeli službo? Kaj se bo zgodilo, če bomo zboleli? Kdaj si bomo lahko ustvarili lasten dom, kupili stanovanje? In pa, kdaj si bomo lahko ustvarili družino?

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta