V RKS-ju zagotavljajo, da kljub opisanemu položaju še vedno skrbijo za normalen potek aktivnosti. Foto: BoBo
V RKS-ju zagotavljajo, da kljub opisanemu položaju še vedno skrbijo za normalen potek aktivnosti. Foto: BoBo

Glavni odbor RKS-ja je zato na seji obravnaval prejeto ponudbo banke za najem dodatnega kredita za plačilo tožb v skupni višini tri milijone evrov. Obravnavali so tudi odziv vlade na navedeno problematiko. Ta je zadevo poslala v proučitev pristojnemu ministrstvu, ki naj bi v 20 dneh pripravilo gradivo za sejo vlade v zvezi s tem.

Kot so pojasnili v RKS-ju, so po izgradnji Hotela Arija na Debelem rtiču podizvajalci Vegrada v letu 2010 proti RKS-ju vložili trinajst tožb za plačilo zneskov, ki jih je RKS že plačal glavnemu izvajalcu Vegradu. Sodišče je v posamičnih pravdah večkrat in različno odločalo, zato vsi postopki še niso zaključeni.

Je pa sodišče v največjem zahtevku podizvajalca zaradi marca letos sprejete avtentične razlage 631. člena obligacijskega zakonika odločilo v škodo RKS-ja. Zato mora RKS podizvajalcu plačati 1,41 milijona evrov. "Zaradi takšnih odločitev se je RKS znašel v nezavidljivi, težko rešljivi in krivični situaciji, ko mora del sredstev, ki jih je že plačal, plačati ponovno. Skupno bo tako iz naslova izgubljenih tožb RKS moral podizvajalcem dodatno plačati znesek v višini tri milijone evrov," so zapisali.