Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je dejal, da je pogled stranke usmerjen v čas po volitvah. Foto: BoBo
Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je dejal, da je pogled stranke usmerjen v čas po volitvah. Foto: BoBo

Prvak LMŠ-ja Marjan Šarec je na digitalnem programskem kongresu stranke, ki se ga je udeležilo okoli 300 delegatov, v uvodnem nagovoru poudaril, da je pogled stranke usmerjen v čas po volitvah, ko se bo treba "spopasti z vsemi posledicami zdajšnje vladavine", od razsutih javnih financ do kaosa v vseh sistemih. Šarec je dejal tudi, da s programom predlagajo rešitve za normalizacijo in razvoj, ob tem pa v stranki spoštujejo ustavno ureditev in delitev vej oblasti in njihovo avtonomijo, zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter pravne in socialne države. Program po njegovih besedah postavlja LMŠ kot razvojno-liberalno stranko, "ki želi delati za širše dobro in skrbeti za razvoj družbe kot celote".

Nova vlada bo morala namreč po besedah Šarca opraviti zamenjave "povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države". Kot je poudaril, to ni grožnja, ampak obljuba za državo, ki si jo državljanke in državljani zaslužijo. "Če bomo prišli na oblast zato, da bomo spet uporabljali neke stare vzorce leve sredine, ki se ni hotela nikomur zameriti, potem te oblasti niti ne bomo vredni," je prepričan.

Med največjimi izzivi bo tudi spopadanje s posledicami, ki jih je na različnih področjih pustila epidemija covida-19. Program stranke zato med drugim naslavlja obravnavo necovidnih bolnikov, čakalne vrste v zdravstvu, položaj starostnikov v domovih za starejše občane, stiske šolajočih zaradi neustreznega načina izobraževanja, nezaposlenost delavcev v turizmu in gostinstvu ter neizplačevanje finančne pomoči samostojnim podjetnikom, je pojasnil Šarec.

Okoli 300 delegatov LMŠ-ja na digitalnem kongresu potrjuje program z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj, s katerim bodo šli tudi na prihajajoče državnozborske volitve. Foto: BoBo
Okoli 300 delegatov LMŠ-ja na digitalnem kongresu potrjuje program z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj, s katerim bodo šli tudi na prihajajoče državnozborske volitve. Foto: BoBo

Pred družbo so veliki izzivi

Ker so pred družbo zaradi obdobja transformacije veliki izzivi, je prioriteta stranke tudi vlaganje v znanost, raziskave in spodbujanje inovacij. Med ključnimi izzivi pa bo po Šarčevih besedah tudi spopadanje s podnebnimi spremembami, zagotavljanjem energetske neodvisnosti Slovenije in inflacijo. A to se bo dalo obvladovati z ravnotežjem med vlaganjem v naložbe in skrbjo za javne finance, ki morajo biti odporne proti stresnim testom vseh vrst, je prepričan Šarec. "Zadolževanje samo po sebi ni tragedija, to postane, kadar zadolževanje ni investicijsko, temveč gre za kupovanje socialnega miru," je poudaril.

Šarec je prepričan, da se je LMŠ doslej izkazala kot "načelna stranka in tako nameravamo delovati tudi v prihodnje". "Kar smo zagovarjali leta 2018, zagovarjamo tudi danes, bolj izkušeni, močnejši." Kot je še dejal, je stranka prehodila pot "od spodaj navzgor, od lokalne ravni do državne politike". Ob doseženem drugem mestu na parlamentarnih volitvah leta 2018 so imeli po njegovih besedah na voljo dve možnosti: pustiti relativnemu zmagovalcu, da ob pomoči predsednika republike sestavi vlado, ali pa se potruditi in poskusiti oblikovati drugačno koalicijo.

Po koalicijskih usklajevanjih je tako Slovenija dobila prvo manjšinsko vlado, v času katere so veljali standardi, ki so "za danes vladajoče nedosegljivi", je prepričan Šarec. Kot je še dodal, "mnogi šele zdaj, ko imamo resnično skrajno desno vlado, ki se ne ozira na prav nobeno demokratično normo, spoznavajo, da naša vlada le ni bila tako slaba". Cilj LMŠ-ja po Šarčevih besedah namreč ni "vladati, temveč upravljati državo v skupno dobro, saj mora politika odražati voljo ljudstva".

V LMŠ-ju so oblikovali 12 točk za razvoj Slovenije. Foto: BoBo
V LMŠ-ju so oblikovali 12 točk za razvoj Slovenije. Foto: BoBo

12 programskih točk za razvoj Slovenije

Na programskem kongresu LMŠ je okoli 300 delegatov potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. "Rešitve za razvoj Slovenije" so strnili v 12 krovnih točk, s katerimi program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj, s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, so navedli.

S programom, ki ga je v zadnjem letu sestavljalo 247 članov v 17 programskih odborih, bodo v stranki tako naslavljali 78 izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti, zanje pa program, ki sta ga 15. novembra že potrdila izvršni odbor in svet stranke, predlaga 373 rešitev.

Kot so zapisali v programu, je poglavitni cilj stranke "razvojni preboj Slovenije, ki bo temeljil na vlaganjih v znanost in prizadevanjih za gospodarstvo z visoko vrednostjo, kajti samo to bo ljudem prineslo blaginjo". Ob tem še v stranki poudarjajo, da se mora politika začeti ukvarjati z dobrim upravljanjem države, stroki pa prepustiti, da "v sodelovanju s politiko išče in najde prave načine spopadanja s kompleksno prihodnostjo".

Reševanje stanovanjske problematike mladih

Med drugim se v programu zavzemajo za boljše življenje vseh generacij, ob tem pa napovedujejo reševanje stanovanjske problematike za mlade, da bo "lastno stanovanje realna možnost, in ne privilegij". V ta namen bodo ustanovili stanovanjske zadruge, vzpostavili javno najemniško službo in povečali fonde javnih najemnih stanovanj. Ob tem obljubljajo še možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.

Nov steber socialne države bi po programu stranke postal sistem dolgotrajne oskrbe s stabilnimi finančnimi viri. Kot enega pomembnejših ciljev v LMŠ-ju navajajo tudi krepitev vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, s katerim bodo po napovedih odpravili posledice, ki jih je na zdravstvenem sistemu pustila epidemija covida-19. Kot napovedujejo, bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvedli plačevanje zdravstvenih storitev po realizaciji, in ne po pogodbenem načrtu, ter zahtevali optimalni izkoristek vseh razpoložljivih materialnih in človeških virov za "najhitrejšo mogočo odpravo nedopustnih čakalnih vrst".

V stranki napovedujejo še zvišanje neto plač vsem zaposlenim z davčno razbremenitvijo, kot so razbremenili regres oz. 13. plačo, pa bodo razbremenili tudi 14. plačo oziroma božičnico. Prebivalce bodo hkrati spodbujali k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom za graditev stanovanj za mlade, energetskih objektov in infrastrukture.

Znanost, podnebne spremembe, finance

S povečanjem javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo v LMŠ-ju krepili znanje in razvoj, do leta 2026 pa v ta namen zagotovili dodatnih 100 milijonov evrov letno. Ob tem program predvideva tudi vzpostavitev novega ministrstva za znanost, digitalno preobrazbo, razvoj in visoko šolstvo, ministru oz. ministrici, ki bi prevzel vodenje tega resorja, pa bi hkrati pripadlo tudi mesto podpredsednika vlade.

Kot enega izmed ključnih izzivov v LMŠ-ju navajajo še spopadanje s podnebnimi spremembami, tudi z ustanovitvijo neodvisnega sveta za podnebno krizo. Za stranko bo ključno še zagotavljanje stabilnih, zdravih in dolgoročno uravnoteženih javnih financ, je ob predstavitvi programa stranke poudaril Igor Peček.

Kot pomembno ocenjujejo tudi ustvarjanje stimulativnega, predvidljivega, stabilnega in mednarodno konkurenčnega poslovnega okolja brez nepotrebnih birokratskih ovir. Po napovedih stranke pa se bodo zavzemali tudi za vzpostavitev dialoga na Ekonomsko-poslovnem svetu.

Gospodarska rast in sprememba volilnega sistema

Kot je ob predstavitvi programa poudaril član programskega odbora Vojmir Urlep, je treba govoriti o gospodarski rasti, ki pomeni tako razvojni preboj kot tudi zagotavljanje sredstev za pokrivanje družbenih potreb. Zato so po njegovih besedah ključne tri usmeritve, in sicer zeleni prehod, poviševanje dodane vrednosti in digitalna preobrazba.

Vztrajajo pri spremembi sistema parlamentarnih volitev z uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu na ravni volilnih enot. Zavzemajo pa se tudi za strokovno in neodvisno sodstvo in medije, vzdrževanje dialoga s strokovno javnostjo in predstavniki civilne družbe, so še poudarili v predstavitvah programa, ki so ga nato z večinsko podporo tudi potrdili.

Šarec: Normalizacija pomeni vrnitev demokracije

Šarec je v izjavi po sprejetju programa stranke poudaril, da stranka s tem dejanjem prehaja iz strogo opozicijskega delovanja v fazo, ko bodo ljudem predstavili program in se ukvarjali s prihodnostjo. Po njegovih besedah bodo LMŠ volili vsi, ki "želijo konsistentnost, načelnost in si želijo prihodnosti".

Kot je po današnjem sprejetju programa Normalizacija. Razvoj. Rešitve. dejal Šarec, začenjajo obdobje priprav na prihodnje državnozborske volitve, v "doglednem času" pa bodo predstavili tudi kandidate za volitve v DZ in ekipo, ki bo z njimi sodelovala.

Normalizacija, ki jo poudarjajo v sprejetem, razvojno naravnanem programu, po Šarčevih besedah pomeni vrnitev demokracije in neodvisnosti institucij. Prepričan je, da morajo najprej ustvariti pogoje, da bo "Slovenija spet takšna, kot je bila, da se bo spet spoštovala demokracija".

Povolilno sodelovanje KUL-a

Z opozicijskimi strankami koalicije KUL SD, Levica in SAB je sicer LMŠ sklenil sporazum o povolilnem sodelovanju, a na volitvah bo vsaka stranka nastopila samostojno, je spomnil Šarec. Po njegovih besedah se v LMŠ ne ukvarjajo z drugimi strankami, ampak želijo pokazati svoj program in kako vidijo prihodnost, saj so pred Slovenijo veliki izzivi, med drugim ureditev zdravstvenega sistema, zelena transformacija, ureditev javnih financ, preobrazba gospodarstva in reševanje stanovanjske problematike mladih. "To nas zanima v prihodnosti, metanja polen pod noge se nikoli nismo šli in se ga tudi ne bomo," je poudaril Šarec.

Ob tem je še poudaril, da v stranki "danes govorijo enako, kot so govorili leta 2018". Po njegovih besedah se, ko so bili v vladi, niso oklepali oblasti, po volitvah pa bodo ravnali enako, kot so ravnali v preteklosti. "Imeli bomo visoke standarde, kar je danes, ko nihče ne prevzame odgovornosti, znanstvena fantastika," je dejal.

Že v svojem kongresnem nagovoru je Šarec dejal, da so prakse v levi sredini preživete in v politiki ne moreš delovati tako, da se ne bi nikomur zameril. V izjavi po kongresu je dodatno pojasnil, da mora leva sredina povedati, kje "stvari niso v redu", in jih spremeniti. V državne ustanove so bili imenovani ljudje, ki niso izpolnjevali pogojev, zato je prav, da ljudem vnaprej povedo, da bo treba opraviti menjave, je dejal. Leva sredina je namreč po njegovih besedah skozi leta raje pogledala stran in hotela biti vsem všečna, zato "smo danes tam, kjer smo, kar pa ne pomeni, da na desni ni nobenega kompetentnega kadra".

Šarec: Če bi bil Tonin konsistenten, bi izstopil iz vlade

V izjavi za medije je Šarec komentiral tudi izjavo predsednika stranke NSi Mateja Tonina, ki je na današnjem programskem kongresu svoje stranke napovedal, da je prihodnost Slovenije močno odvisna od izida njihove stranke na volitvah in da aktualne vlade nekaj mesecev pred volitvami ne bodo razbijali. Kot je dejal Šarec, bi, če bi bil konsistenten, Tonin "že zdavnaj izstopil iz vlade in rekel, da se te politike ne gre". Hkrati je Šarec dodal, da ni smiselno podpirati ene politike, ob tem pa govoriti, da boš njena alternativa.

Hkrati je zavrnil tudi Toninove očitke, da po naslednjih volitvah napoveduje kadrovske čistke, izključevanje, stopnjevanje kulturnega boja in vračanje v preteklost ter Toninovo oceno, da za takšen politični program v Sloveniji 21. stoletja ne bi smelo biti prostora. "Ob tem se lahko samo lepo nasmejem, kajti ve se, kdo v Sloveniji podpira diktaturo, ve se, kdo vztraja v tej vladi in podpira vse tisto, čemur smo priča," je prepričan Šarec.

Vodja LMŠ-jevih poslancev Brane Golubović. Foto: BoBo
Vodja LMŠ-jevih poslancev Brane Golubović. Foto: BoBo

Pridružil se je tudi predsednik evropske skupine Renew Europe

Delegate so pozdravili tudi nekateri drugi funkcionarji stranke, med drugim vodja poslanske skupine Brane Golubović, podpredsednik stranke Igor Žavbi in podpredsednica stranke in poslanka Jerca Korče. Udeležence so v nadaljevanju nagovorili tudi nekateri predstavniki družbenega življenja, med drugimi Nika Kovač, ki je poudarila pomen zavezništva strank s civilno družbo, in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je izrazil pripravljenost na sodelovanje s strankami, ki se zavzemajo za blaginjo slovenskega gospodarstva.

Slišati pa je bilo tudi pozdrave iz tujine, med drugim evropskega poslanca Stephana Sejourna, sicer predsednika evropske skupine Renew Europe, katere član je tudi LMŠ. Sejourne je ob tem izrazil podporo LMŠ-ju pri "razkrivanju zlorab trenutne vlade in menjavi oblasti v Sloveniji". Po uvodnih govorih so udeleženci začeli razpravo o programu stranke.