Vrhovno sodišče v Ljubljani. Foto: BoBo/Tina Kosec
Vrhovno sodišče v Ljubljani. Foto: BoBo/Tina Kosec

Florjančič je sogovornika opozoril na vprašanje položaja sodnikov kot nosilcev sodne oblasti in spomnil na nedavni poziv Slovenskega sodniškega društva k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij, ki ga je s podpisi podprlo 700 od skupno približno 940 slovenskih sodnikov.

Dosedanja pogajanja med predstavniki sodstva in pristojnima ministrstvoma niso dala oprijemljivih rezultatov, zato sodstvo rešitve pričakuje predvsem od vrha izvršilne veje oblasti, vključno s potrebnimi spremembami zakonodaje, so sporočili z vrhovnega sodišča. Kot so poudarili, bo šele tako mogoče razrešiti nastale razmere.

Florjančič je sogovornika danes opozoril na nezadovoljstvo sodnikov z nesorazmerjem med njihovimi plačami in plačami funkcionarjev v drugih dveh vejah oblasti. To namreč po Florjančičevih besedah kaže na neustrezno vrednotenje sodniškega dela in sodniške funkcije kot nosilcev enega od temeljev naše države.

Problem sodnih zaostankov

Predsednik vrhovnega sodišča je sogovornika ob tem opozoril, da je sodna veja oblasti v zadnjih letih ob dejansko zamrznjenih plačah sodnikov uspešno odpravila problem sodnih zaostankov. Plače slovenskih sodnikov pa opazno zaostajajo tudi za plačami sodnikov v primerljivih evropskih državah.

Poleg tega je Florjančič danes sogovornika znova spomnil na prostorsko stisko nekaterih slovenskih sodišč. Največje težave imajo v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo na številnih najetih lokacijah. To pomeni izjemno organizacijsko in finančno obremenitev ljubljanskih sodišč.
Premierju Šarcu je tako predlagal, naj se čim prej poišče trajna rešitev. Za Florjančiča je taka rešitev lahko le nova sodna stavba za prvostopenjska sodišča. V sodstvu se zavzemajo, da bi se vlada k uresničitvi projekta zavezala z zakonom.

Sogovorniki so se danes pogovarjali tudi o vprašanju sprejemanja zakonodaje. Kot so navedli na vrhovnem sodišču, se v zadnjih letih pristojnosti sodstva večajo, zlasti na upravnem področju, hkrati pa se z nekaterimi zakonskimi rešitvami iščejo neprimerne poti za reševanje širših družbenih ali celo gospodarskih vprašanj prek sodnih postopkov. Pri tem pa se ne preverjajo realne možnosti zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva za tovrstne primere.
Podobna srečanja v interesu vseh nameravajo predstavniki treh vej oblasti nadaljevati tudi v prihodnje, so še zapisali na vrhovnem sodišču.