Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Različna obravnava zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju v zvezi z vprašanjem dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo je sprožila politične pobude za spremembe zakona o delovnih razmerjih.

SD s svojim predlogom ...

Poslanec SD-ja Marko Koprivc, ki je prepričan, da so starši prvošolčkom na prvi šolski dan v oporo in pomoč, je v poslanski pobudi spomnil, da ima delavec po zakonu o delovnih razmerjih zaradi posebnih okoliščin, denimo poroke ali smrti v družini, v posameznem koledarskem letu pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedmih delovnih dni.

Zakon o delovnih razmerjih sicer predstavlja le splošni predpis in določa minimalni obseg pravic, kolektivne pogodbe pa lahko predvidijo še ugodnejše pravice. Delavec v javnem sektorju je tako lahko v skladu s kolektivno pogodbo v posameznem koledarskem letu s pravico do nadomestila plače en dan odsoten zaradi neodložljivih opravkov, mednje pa je vrhovno sodišče vključilo tudi spremstvo prvošolca na prvi šolski dan.

Staršem plačana odsotnost na prvi šolski dan?

V SD-ju zato po Koprivčevih besedah predlagajo, da vlada skupaj s socialnimi partnerji pripravi predlog sprememb 165. člena zakona o delovnih razmerjih, ki bi kot plačano odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin določil še primer plačane odsotnosti zaradi drugih neodložljivih opravkov, med katere se šteje tudi spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

... Levica s svojo pobudo ...

Podobno pobudo so predstavili tudi v Levici. Za to, da zakonodaja in drugi akti pravico do plačane enodnevne odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi dan šole priznavajo le določeni skupini delavcev, drugi pa ne, "ni opravičljivega razloga, saj je prvi šolski dan za vse starše in otroke enako enkraten dogodek", so prepričani. Poleg tega je po njihovih besedah neenak položaj zaposlenih staršev prvošolcev sporen tudi z vidika otrokovih pravic. Drugi člen konvencije o otrokovih pravicah namreč zavezuje države pogodbenice k spoštovanju otrokovih pravic "brez kakršnega koli razlikovanja".

Skladno s tem so pripravili predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih, s katerim tudi sami predlagajo univerzalizacijo pravice do dneva plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka za vse delavce in s tem razširitev pravice do dneva dopusta za vse starše, ki spremljajo svojega otroka v šolo na prvi šolski dan.

S predlogom se ne posega v najvišje število dni, za katere lahko delavci uveljavijo pravico do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, ampak se v kvoto največ sedmih delovnih dni v koledarskem letu dodaja tudi pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi drugih neodložljivih opravkov, pojasnjujejo v Levici.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je v izjavi za medije v Ljubljani pojasnil, da so predlog že posredovali vsem poslanskim skupinam, da njihove odzive pričakujejo do naslednjega petka in da verjamejo, da bo z naslednjim šolskim letom ta zgodba končana.

... in sindikat s svojo

Na problematiko je sicer v ponedeljek opozoril Sindikat obrti in podjetništva Slovenije. Zahteval je odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Delodajalci so opozorili, da nekateri podjetniki že izvajajo tako prakso, niso pa naklonjeni dodatnemu dnevu plačanega dopusta za ta namen.