Vlada je ob seznanitvi z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina SDH pozvala, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov. Foto: BoBo
Vlada je ob seznanitvi z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina SDH pozvala, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov. Foto: BoBo

Vlada se je na seji seznanila z informacijo o likvidnostnih in poslovnih tveganjih družbe Geoplin, na katera jo je pisno opozoril Petrol. Petrol ima namreč 74,34-odstotni lastniški delež v Geoplinu, država pa 25,01-odstotnega.

Vlada je o tveganjih obvestila SDH in ga ob tem opozorila na strateški interes Slovenije pri zagotavljanju stabilne dobave zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Zato je SDH pozvala, naj izvede vse potrebne upravljavske aktivnosti v družbi Geoplin.

Petrol meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo

Vlada nima nobene želje nacionalizirati Geoplin, je na novinarski konferenci zatrdil minister za finance Klemen Boštjančič. Ponovil je, da je vlada prejela dopis s strani Petrola, v katerem je podjetje opozorilo na vrsto težav na energetskih trgih. "Vezano na to družba Petrol meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo," je dejal Boštjančič.

Vlada je zato pozvala SDH, ki je upravljalec državnega premoženja, naj preuči razmere in se odloči, ali je Geoplin pripravljen dokapitalizirati. "Petrol je v dopisu tudi navedel, da nima sredstev oziroma da dokapitalizacije z njihove strani ni možno pričakovati. SDH trenutno zelo natančno preučuje nastale razmere in različne možnosti eventuelne kapitalizacije," je dejal Boštjančič.

Dodal je, da odločitev sicer še ni sprejeta, nobena skrivnost pa ni, da je družba Geoplin strateškega pomena za Slovenijo, saj zagotavlja približno 70 odstotkov dobav plina. "V tem okviru bosta morala vlada in posredno SDH odreagirati." Boštjančič je večkrat poudaril, da ne gre za pobudo ali željo vlade, temveč za pobudo s strani Petrola. "Želeli bi si imeti več časa, o tem smo bili obveščeni šele pred nekaj dnevi."

V okviru analize po njegovih besedah pregledujejo dogovore z dobavitelji, med drugim z alžirskim dobaviteljem, tako glede dobave kot glede tega, za kaj se bo plin porabil. Višina dokapitalizacije še ni znana, je še stvar izračunov, bo pa predvidoma presegala 200 milijonov evrov, je povedal minister. Odločitev naj bi bila znana v naslednjih tednih.

Kumer: Zanesljivost dobave zemeljskega plina nikakor ni ogrožena

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je dejal, da so te aktivnosti potrebne za to, da bo zanesljivost dobave s plinom na najvišji ravni. Dodal je, da je poti zemeljskega plina treba razpršiti in da "zanesljivost dobave zemeljskega plina nikakor ni ogrožena". Pregled stanja v Geoplinu po njegovih besedah ne vpliva na tempo sklepanja dogovora z alžirskim dobaviteljem plina. "Smo že v fazi zunanjepolitičnih aktivnosti ... V teh dneh se dogovarjamo za obisk (v Alžiriji)," je še dejal Kumer in dodal, da bi lahko do podpisa prišlo še ta mesec.

Vodstvo Geoplina po zagotovilih Petrola še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe uporabnikov. Foto: BoBo
Vodstvo Geoplina po zagotovilih Petrola še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe uporabnikov. Foto: BoBo

Zvečer so iz Petrola prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da je uprava družbe nadzornike na izredni seji seznanila z nadaljnjimi preliminarnimi ugotovitvami neodvisnega pregleda poslovanja Geoplina, vključno s pravnimi in finančnimi učinki zmanjšanja dobav zemeljskega plina iz Rusije in povečanja nakupov zemeljskega plina iz nadomestnih virov ter vplivom teh poslov na dodatno potrebo plinskega veletrgovca po likvidnih sredstvih in kapitalu do konca 2022.

Predpostavke po pojasnilih Petrola temeljijo na različnih scenarijih gibanja cen plina in (ne)dobav plina iz Rusije, pri čemer še "nobenega od scenarijev ni mogoče potrditi z dovolj natančno gotovostjo". Vodstvo Geoplina po zagotovilih največjega lastnika družbe še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe uporabnikov. Konkretne odločitve glede dokapitalizacije Geoplina in morebitne druge povezane odločitve bodo predvidoma sprejete še v tem v mesecu, so ponovili v Petrolu.

Geoplin bo sicer eden od osrednjih akterjev, ki bo skupaj s stebroma elektroenergetskega sistema, Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Gen energijo ter sistemskimi operaterji na področju elektrike in plina ob trenutnih izjemno velikih tveganjih in še vedno izredno visokih cenah zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino igral bistveno vlogo pri zagotavljanju energetske oskrbe v prihajajočih mesecih.

Veletrgovec s plinom bo skupaj s HSE-jem in Gen energijo za zagotavljanje ustrezne likvidnosti deležen tudi državnega poroštva za obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj EU. Zgornja meja poroštev za Geoplin je 400 milijonov evrov.