Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Podobno kot julija lani je SDS vprašalnike o, kot so zapisali, prihodnosti Slovenije z nagradno igro in možnostjo za včlanitev v stranko poslal tudi letos.

"Tega vprašalnika ne vidim kot orodja za raziskavo, pač pa kot orodje za samopotrjevanje svoje, bom rekla ključne in izključne pomembnosti v Sloveniji," ocenjuje Janja Božič Marolt iz Mediane.

Božič Maroltova pravi, da je SDS že danes stranka v Sloveniji z največ člani in dodaja: "To pomeni, da ima največjo odgovornost za to, da je najbolj korektna stranka, kajti daje zgled največjemu številu ljudi. S tem vprašalnikom ne morem reči, da dajejo dober zgled."

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Božič Maroltova je zato prepričana, da se iz tovrstnih vprašalnikov uresničujejo želje naročnika, namesto da bi se pridobivali objektivni podatki. "So že vprašanja pisana njihovemu jedru na kožo. Ta vprašanja so zastavljena na tak način, da jih brez potrebe sploh raziskujejo, ker so odgovori vnaprej znani," opozarja.

V osmem vprašanju SDS, kot opozarjajo številni, primerja neprimerljivo. Zapisali so namreč, da je bilo med letoma 2009 in 2020 iz državnega proračuna, porabnikov električne energije in položnic plačanih dobrih 400 milijonov za bolnišnice, 26 milijonov za STA in dobro milijardo za RTV Slovenija.

"To je denar, ki so ga plačali državljani Slovenije za to, da so dobili programe, ki jih zagotavljamo. Pri tem je treba povedati, da država letno nameni maksimalno 1,8 milijona, morda je v desetih letih namenila 15 milijonov za programe za manjšine. In to je vse," poudarja generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc.

Seveda pa ne smemo spregledati časovnega okvira, ki so si ga pri SDS-u izbrali. Tudi pred letom 2009, ko je bil na oblasti SDS z vlado Janeza Janše, so državljani plačevali RTV-prispevek, država pa je s primerljivimi zneski, tako kot zdaj, sofinancirala program za manjšine.

SDS na domove vnovič poslala vprašalnik