Foto: DZ/Matija Sušnik
Foto: DZ/Matija Sušnik

Kot je v imenu predlagatelja novelo zakona o KGZS-ju pojasnil Tomaž Lisec, je glavna rešitev črtanje člena, ki ureja volitve v zbornico. Po zadnji noveli ne morejo biti izvoljene osebe, ki so bile v zadnjih dveh letih člani politične stranke, kar po oceni SDS-a ne rešuje položaja kmetijstva, ampak ga celo kaznuje s tem, da se bodo pri posameznikih pojavljali dvomi o kandidaturi. Pri tem je Lisec dejal, da obstaja veliko nedorečenosti, med drugim ni jasno, kako se bo preverjalo članstvo, vprašal se je tudi, ali bo vlada takšno ureditev predlagala tudi za druge zbornice.
Jožef Lenart (SDS) je soglašal, da bi moralo biti jasno, na kakšen način se lahko izpeljejo volitve. "Kmetje bodo še manj cenjeni in v še večjih težavah, kot so bili do zdaj, če ne bodo imeli svojega združenja in notri dobrih predstavnikov," je dejal.

Sorodna novica DZ potrdil noveli o KGZS in zaščiti živali ter znižal državno kritje prispevkov verskih uslužbencev

Ali bodo letošnje volitve v KGZS-ju legitimne, se je spraševala tudi Vida Čadonič Špelič (NSi). "Ni javnih seznamov, kdo je član kake stranke," je poudarila.

Koalicija ne vidi razloga za vrnitev v prejšnje stanje

Na drugi strani sta Dejan Süč (Svoboda) in Tomaž Lah (Svoboda) dejala, da ne vidita potrebe po novi noveli. Kot je dejal Süč, nihče ne odreka pomena KGZS-ju, medtem ko se Lahu zdi nenavadno, da novela SDS-a predlaga vrnitev v predhodno stanje.

Podporo predlagani noveli je v imenu komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sicer izrazil Branko Tomažič, ki je spomnil, da je državni svet trenutno veljavno novelo zakona o KGZS-ju poslal v ustavno presojo.

Žveglič: Preveč posega v pasivno volilno pravico

Predsednik KGZS-ja Roman Žveglič je spomnil, da se na zbornici s trenutno veljavno novelo ne strinjajo, saj po njihovi oceni preveč posega v pasivno volilno pravico. Zakon bodo sicer spoštovali, je pa v njem veliko pravnih nejasnosti, med drugim po njegovem mnenju ni nikjer opredeljeno, kdaj začne za nazaj veljati to dvoletno obdobje.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eva Knez je ob tem izrazila pripravljenost pomoči KGZS-ju pri izvedbi volitev.

Lisec: Da je novela slaba, je pokazala že praksa

Sorodna novica DS bo vložil zahtevo za presojo ustavnosti novel o RTV SLO in o zaščiti živali

V ustavni presoji so tudi nekateri členi novele zakona o zaščiti živali, pri čemer ustavno sodišče tudi v tem primeru do dokončne odločitve ni zadržalo izvajanj novel.

Lisec je v imenu predlagatelja poudaril, da trenutna novela o zaščiti živali iz leta 2023 ni imela podpore stroke, zato želijo s svojo novelo zagotoviti primeren in strokoven odnos do oskrbe živali. Kot je dejal, je na težave pri implementaciji določenih rešitev novele zakona opozorila že zakonodajnopravna služba. "Da je ta zakon slab, se je na žalost že izkazalo v praksi," je zatrdil.

Lah je poudaril, da je bilo o zaščiti živali veliko povedanega že v postopku sprejemanja novele pred nekaj meseci. Je pa izrazil prepričanje, da je zakon "zapisan za zaščito živali, ne v škodo kmetijstvu".

Da ni dovolj, da so živali samo čuječa bitja, ampak jih moramo tako tudi obravnavati, je menila Tatjana Greif (Levica).

Komisija državnega sveta za kmetijstvo podpira tudi predlagano novelo o zaščiti živali, je povedal Tomažič. Žveglič je medtem izrazil željo, da bi stroka pripravila en zakon, ki bi veljal in imel jasne cilje ne samo za rejne, ampak tudi za domače in eksotične živali.

Člani odbora so obe noveli, ki sta bili obravnavani po skrajšanem postopku, zavrnili.