Programski svet RTV-ja. Foto: BoBo
Programski svet RTV-ja. Foto: BoBo

Na izredni seji, ki jo je zahtevala skupina programskih svetnikov, naj bi med drugim razpravljali tudi o informacijah glede kršitev delovne zakonodaje, po katerih je inšpektorat za delo ugotovil številne kršitve na Radioteleviziji Slovenija. Zanje je po mnenju skupine odgovorno vodstvo zavoda na čelu z Andrejem Grahom Whatmoughem.

A seja je bila po eni uri prekinjena. Predlog za prekinitev je podal programski svetnik Jože Jerovšek, ker naj svetniki še ne bi prejeli uradnih ugotovitev delovne inšpekcije. Za prekinitev seje je glasovalo 11 od 20 prisotnih svetnikov, svetniki so se kljub opozorilom nekaterih, da prekinitev ne spoštuje poslovnika, za danes razšli.

Programski svetnik Gregor Drnovšek iz vrst predstavnikov zaposlenih v programskem svetu v uvodni obrazložitvi zahteve za sklic izredne seje tudi ni predstavil teh ugotovitev, je dejal Jerovšek. Ker ugotovitve inšpekcije še niso znane, ga je zanimalo, kako je skupina sploh prišla do teh informacij. "Krši se pravni red v državi," je dejal v svoji predstavitvi postopkovnega predloga.

Član programskega sveta Robert Pajek, predstavnik zaposlenih v zavodu, je prekinitev seje označil kot kršitev poslovnika sveta, saj se o postopkovnih predlogih po njegovem mnenju lahko glasuje le, če vprašanje ni urejeno s poslovnikom.

Programski svetniki Radiotelevizije Slovenija Gregor Drnovšek, Aleksander Hribar in Robert Pajek, ki so predstavniki zaposlenih, ter Geza Filo, Alenka Gotar, Rok Hodej, Jelka Stergel in Branimir Piano so od v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha zahtevali, da programskemu svetu predstavi svoje odgovore na sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Po eni od njiju je bilo njegovo imenovanje na čelo zavoda januarja 2021 nezakonito, po drugi pa je bila nezakonita njegova razrešitev direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak avgusta 2021.

Ker je bila Gorščak med drugim razrešena zaradi očitkov o neukrepanju ob padcu gledanosti, so zaman pričakovali, da bo Grah Whatmough glede na letošnje podatke o upadu gledanosti programov TV Slovenija zahteval odgovornost tudi od zdajšnjega v. d. direktorja nacionalne televizije Uroša Urbanije, so zapisali v zahtevi za sklic izredne seje programskega sveta.

Drnovšek je v uvodni predstavitvi zahteve dejal, da se je gledanost programov na nacionalni televiziji drastično zmanjšala, zaradi česar bi se morali prižgati vsi alarmi. Omenjeni sodni odločitvi po njegovih besedah Grahu Whatmoughu ne moreta biti v ponos. Namesto da bi odstopil, izraža nestrinjanje s sodbama in govori o organiziranem napadu na vodstvo zavoda, je dejal. Grah Whatmough po njegovem mnenju "očitno ne premore niti trohice samorefleksije".

Grah Whatmough na očitke ni odgovarjal