Univerza v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Plut
Univerza v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Plut

Senat Univerze v Ljubljani je na dopisni seji obravnaval več zahtev, ki so jih nanje na protestih v podporo Palestini naslovili študenti in se med drugim nanašajo na prekinitev sodelovanja z izraelskimi ustanovami, na čelu s tistimi, ki imajo povezave z orožarsko industrijo.

Sorodna novica Študenti FDV-ja: "Od vodstva zahtevamo obsodbo genocida v Gazi." Protesti po evropskih univerzah.

Univerza je sicer že sporočila, da na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega medinstitucionalnega sporazuma z izraelskimi institucijami. Sodelujejo pa z njimi članice Univerze v Ljubljani v okviru programov Erasmus+, kjer je članica konzorcija tudi izraelska Univerza Bar Ilan, pa tudi v dveh projektih programa Obzorje Evropa, ki ga financira Evropska komisija.

Glede na sklep senata Univerza v Ljubljani ohranja sodelovanje v obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa, dokler se uresničujejo cilji spodbujanja inovacij, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja in razumevanja svetovnih težav, ki so ključnega pomena za mirnejši in bolj povezan svet, kot pravijo.

Pri novih prijavah bodo preverili morebitno povezanost z vojaškimi strukturami

So pa sklenili, da bodo pri morebitnih prijavah novih mednarodnih projektov "do nadaljnjega pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova, preverili takšno prijavo projekta z vidika morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami ali zaznane podpore nasilju" in k takšnemu projektu ne bodo pristopili.

Senat UL-ja je še obsodil "vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih".

Zavzeli so se za polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti vpletenih

Sorodna novica Študenti FDV-ja so na skupščini izglasovali konec zasedbe. "Naše zahteve so izpolnili v celoti."

Kot zavržno so označili vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo škodo in žrtve med civilisti, še posebej otroki, in uničevanje civilne infrastrukture. Zavzeli so se za polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti vpletenih strani, vključno s prizadevanji za takojšnjo prekinitev sovražnosti in dogovor o trajnem miru.

Glede pomoči palestinskim študentom poudarjajo, da Univerza v Ljubljani "že nudi in bo nudila vso potrebno pomoč v okviru svojih zmožnosti vsem študentom, kolegicam in kolegom s palestinskih zasedenih ozemelj, ki študirajo ali bi želeli študirati na Univerzi v Ljubljani". Vlado so pozvali k vzpostavitvi štipendijskega sklada zanje.

Podprli so miroljubne proteste akademske skupnosti po vsem svetu in obsodili njihovo neupravičeno omejevanje.