Univerza v Mariboru. Foto: BoBo
Univerza v Mariboru. Foto: BoBo

Predlog za povišanje števila mest so podale ekonomsko-poslovna fakulteta, fakulteta za naravoslovje in matematiko, fakulteta za strojništvo, fakulteta za varnostne vede ter filozofska fakulteta. Hkrati so člani senata potrdili še dopolnitev rokovnika za prijavno-sprejemni postopek za te tujce.

Soglašali so tudi s predlaganim povišanjem števila vpisnih mest za državljane držav nečlanic EU-ja za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2024/2025 za prvi prijavni rok.

Senat je tudi potrdil podaljšanje prehodnega obdobja za implementacijo v letu 2022 akreditiranih vpisnih pogojev v univerzitetne študijske programe prve stopnje za kandidate s poklicno maturo in petim predmetom splošne mature, in sicer do vključno študijskega leta 2026/27 oz. do spremembe vpisnih pogojev v skladu z novo zakonodajo.

V nadaljevanju so člani senata soglašali z vrednotenjem udeležbe na izobraževalnih delavnicah Študentskega središča Univerze v Mariboru z dodatnimi točkami ECTS. "S storitvami skupne podporne točke, tj. v okviru Študentskega središča Univerze v Mariboru, na Univerzi v Mariboru spremljamo posameznika od začetka njegove študijske poti, med študijem, ko se pojavijo številni (učni in drugi) izzivi, do vstopa na trg dela ob zaključku študija. Z vrednotenjem teh delavnic bo prepoznan in nagrajen trud študentov, hkrati pa jim bo omogočeno, da izkažejo svojo angažiranost ter pridobljena dodatna prenosljiva znanja in spretnosti potencialnim delodajalcem," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na univerzi.

Člani senata so potrdili še spremembe študijskih programov in dva predloga poletne šole.