Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V reprezentativnih sindikalnih centralah so z velikim začudenjem zasledili, da je vlada ta teden na seji po tihem sprejela predlog novele zakona o zavodih in ga po skrajšanem postopku poslala v obravnavo v državni zbor. Kot so opozorili v današnjem sporočilu za javnost, jim razlogi za tovrstno početje vlade niso poznani, obenem se sprašujejo, ali so podani pogoji za uvedbo skrajšanega zakonodajnega postopka.

Sindikalne centrale moti, da se predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zavodih nanašajo na dodajanje novih razlogov za razrešitev direktorjev javnih zavodov in na novo pristojnost ustanovitelja javnega zavoda, da mimo sveta zavoda razreši direktorja in imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

"Po našem prepričanju želi vlada na ta način obiti in oslabiti delovanje svetov zavodov, zmanjšati vpliv svetov zavodov ter si sama vzeti moč za razreševanje direktorjev. Enako moč bi po spremembi zakona dobile tudi občine v tistih zavodih, kjer so same ustanoviteljice," so opozorili.

Po prepričanju sindikalnih central, konfederacij, zvez, članic Ekonomsko-socialnega sveta pa gre tudi za poskus grobe uzurpacije zavodov, in to politike, ki bo vsakokratni oblasti omogočila nastavljanje lastnih ljudi na čelo javnih zavodov.

Spomnili so, da so bili že v preteklosti poskusi sprememb sestave svetov zavodov na način, da bi se izrinilo ali zmanjšalo tiste deležnike, ki predstavljajo zaposlene, zavarovance ali uporabnike, in povečalo delež predstavnikov ustanovitelja. Tokratni poskus pa gre po njihovem mnenju še korak dalje in vladajočim omogoča neposredno ustoličenje svojih kadrov.

Po mnenju sindikalnih central tovrstni "instantni" poskusi vpeljave "učinkovitega vladanja" ne bodo prinesli boljšega upravljanja javnih zavodov, temveč so le še eden v vrsti lahkomiselnih ukrepov, ki je bil pripravljen brez socialnega dialoga in brez sodelovanja javnosti.

V sindikalnih centralah takemu postopku sprejemanja zakona in njegovi vsebini najostreje nasprotujejo in pozivajo vlado, naj opravi postopek oblikovanja vsebine zakona skladno z resolucijo o normativni dejavnosti in vključi v njegovo pripravo vse relevantne deležnike.

Poslance pa pozivajo, naj sprememb in dopolnitev omenjenega zakona, če bi vlada vztrajala pri nadaljevanju zakonodajnega postopka, ne podprejo.