Tuji študentje, ki so izpolnjevali merila za vpis, so bili zavrnjeni z zelo nejasnimi in zmedenimi razlagami, navajajo v sindikatu Mladi plus. Foto: StockSnap
Tuji študentje, ki so izpolnjevali merila za vpis, so bili zavrnjeni z zelo nejasnimi in zmedenimi razlagami, navajajo v sindikatu Mladi plus. Foto: StockSnap

Kot so v sindikatu Mladi plus navedli v sporočilu za javnost, je po navadi nekaj vpisnih mest rezerviranih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje študente. Tujim študentom je bilo na dnevih odprtih vrat tudi obljubljeno, da bosta univerzi sprejeli vse tuje študente, državljane držav nečlanic Evropske unije, ki bodo dosegali zahtevana merila, navajajo v sindikatu.

Konec avgusta pa so bili ti tuji študenti seznanjeni, da njihove prijave sploh ne bodo obravnavane, saj da so bila vsa mesta namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva. Po navedbah sindikata se je to zgodilo prvič.

Kot sporno v sindikatu ocenjujejo to, da so tuji študenti obvestilo prejeli, ko je bilo že prepozno za prijave na druge fakultete. Takih študentov naj bi bilo 22, prijavljenih na Medicinsko fakulteto v Mariboru, in 101 študent, prijavljen na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V sindikatu so kritični do ravnanja obeh fakultet, ki ga ocenjujejo kot "diskriminacijo na podlagi narodnosti".

V sindikatu Mladi plus so zapisali, da je bilo na mariborski medicinski fakulteti zavrnjenih 22 tujih študentov iz tretjih držav, ki so izpolnjevali merila za vpis, na ljubljanski pa naj bi bilo takšen 101 študent. Foto: BoBo
V sindikatu Mladi plus so zapisali, da je bilo na mariborski medicinski fakulteti zavrnjenih 22 tujih študentov iz tretjih držav, ki so izpolnjevali merila za vpis, na ljubljanski pa naj bi bilo takšen 101 študent. Foto: BoBo

Zavrnjeni študentje opozarjajo, da bi morali biti obveščeni veliko prej

Vsi študentje, ki so izpolnjevali merila, so bili zavrnjeni z zelo nejasnimi in zmedenimi razlagami, navajajo v sindikatu. V obrazložitvi naj bi bilo zapisano, da so mesta prijavljenih študentov že zasedena, uprava univerze da se sklicuje na pravilnik, rektor in dekan da se ne odzivata na povabila zavrnjenih študentov, univerzitetna služba pa da ugotavlja, da imajo študentje pravico do pritožbe, so dogajanje povzeli v sindikatu.

Zapisali so še, da so se ti študenti obrnili nanje, saj so "razočarani" zaradi "neodgovornega in neprofesionalnega ravnanja", ob čemer morajo sprejemati prenagle in nepremišljene odločitve o prihodnosti. Zavrnjeni študenti po pisanju sindikata menijo, da bi morali biti o novih načinih ravnanja s tujci obveščeni veliko prej, pravočasno, ko je še obstajala možnost razmisleka o drugih možnostih glede vpisa na študijske programe, so pojasnili.

Tuji študenti v Sloveniji po navedbah sindikata Mladi plus sicer predstavljajo skoraj 10 odstotkov vseh študentov, več kot polovica jih prihaja iz držav Zahodnega Balkana.