Sindikati opozarjajo, da smo zadnjih nekaj let v Sloveniji priča padanju standarda socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, ki je osrednji tripartitni organ socialnih partnerjev in vlade na državni ravni. ESS ne deluje že od lanskega julija, kar je, razen obdobja pred nastopom te vlade, najdaljše obdobje njegovega nedelovanja, so zapisali. Fotografija je nastala na zadnjem srečanju julija lani. Foto: BoBo
Sindikati opozarjajo, da smo zadnjih nekaj let v Sloveniji priča padanju standarda socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, ki je osrednji tripartitni organ socialnih partnerjev in vlade na državni ravni. ESS ne deluje že od lanskega julija, kar je, razen obdobja pred nastopom te vlade, najdaljše obdobje njegovega nedelovanja, so zapisali. Fotografija je nastala na zadnjem srečanju julija lani. Foto: BoBo

Potem ko so delodajalske organizacije julija 2023 izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta in je tako njegovo delovanje onemogočeno, so v torek sindikalne centrale kot posebej skrb vzbujajoče označile dejstvo, da na vladni strani "ni popolnoma nobene (pro)aktivnosti" v povezavi z obuditvijo delovanja ESS-ja.

"Nasprotno: predlogi zakonov in drugih dokumentov se, razen redkih izjem, ne usklajujejo več. Ta redka 'usklajevanja', tako kot na primer zadnji primer predloga sprememb zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti, pa kažejo na temeljno nerazumevanje bistva socialnega dialoga. Sestanki, ki z namenom poskusa obuditve delovanja ESS občasno potekajo pri ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so vsebinsko popolnoma prazni, dogovori o nadaljnjem delu pa ostajajo neuresničeni v praksi," so v odprtem pismu premierju Robertu Golobu zapisali sindikati.

Očitajo mu, da se na poziv predsednika ESS-ja za sestanek v povezavi z obuditvijo delovanja ESS-ja ne odziva. "Ste pa večkrat našli čas in se sestali z delodajalskimi organizacijami. Še več, z delodajalskimi organizacijami ste se dogovorili za ustanovitev več delovnih skupin, iz katerih smo sindikati povsem izključeni!" poudarjajo.

Dodajajo, da je takšna neenaka obravnava socialnih partnerjev zanje popolnoma nesprejemljiva in ne more voditi k uspešni ponovni vzpostavitvi delovanja ESS-ja. "Tovrstna ravnanja vlade in posamičnih ministrov kažejo na to, da se v Sloveniji daje prednost lobiranju pred učinkovitim in enakopravnim tripartitnim socialnim dialogom, ki predstavlja temelj družbenega razvoja in osnovno demokratično vrednoto," poudarjajo.

Ne predstavljajo si uspešnih, sprejemljivih in učinkovitih rešitev pri reformah in dokumentih, ki bodo imeli pomembne posledice za državo in prebivalce na srednji in dolgi rok, če ne bo enakopravnega socialnega dialoga v okviru ESS-ja.

Sindikati menijo, da bi se "odgovoren predsednik vlade" že zdavnaj za zaprtimi vrati sestal z obema socialnima partnerjema ter jima zagotovil enak položaj in spoštovanje tripartitno dogovorjenih pravil o delovanju ESS-ja.

Pozivajo ga, naj zagotovi, da se bodo vse spremembe zakonodaje oblikovale in obravnavale znotraj ESS-ja, ob spoštovanju pravil o delovanju ESS-ja in resolucije o normativni dejavnosti.
"Ob ohranjanju trenutnega stanja in načina delovanja pa bomo reprezentativne sindikalne centrale primorane pričeti z izpostavljanjem vaše odgovornosti v zvezi s tem ter obveščanjem in aktivacijo delavk in delavcev –- v škodo katerih je odsotnost socialnega dialoga," so pismo sklenile Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Pergam Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Solidarnost.