Vlada z osnutkom petega protikoronskega svežnja med drugim predlaga dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim. Foto: BoBo
Vlada z osnutkom petega protikoronskega svežnja med drugim predlaga dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim. Foto: BoBo

Sindikati menijo, da se je priprava zakonskih predlogov začela bistveno prepozno, zato so gradiva slabo pripravljena, neusklajenost med resorji na vladni strani ter številne spremembe in popravki prvotnih predlogov. "To je ob skrajno kratkih rokih močno oteževalo ali celo onemogočalo kakovostno delo ter pripravo strokovnih in dobro premišljenih in utemeljenih rešitev," v sporočilu za javnost poudarjajo v sindikalnih centralah.

Vlado so pozvali, naj ta teden še ne sprejme predloga petega protikoronskega zakona in naj nadaljuje usklajevanje s socialnimi partnerji oz. da predloge zakonskih rešitev, o katerih se niso uskladili, izvzame iz zakonskega predloga ter zanje najde usklajene in za vse strani sprejemljive rešitve. "Bodisi v posebnem interventnem zakonu bodisi v posebnih področnih zakonih, ki naj urejajo določena vprašanja," poudarjajo.

Pojasnjujejo, da je obravnava v posebnem zakonu potrebna predvsem za npr. predlagan način reševanja problematike skrajševanja čakalnih vrst, ki so bile kritične tudi že pred izbruhom epidemije, pa tudi za nekatere druge rešitve, s katerimi so socialni partnerji po vsebini sicer soglašali, a pomenijo spremembe sistemskih ureditev, niso začasne in jih je zato treba urejati zunaj interventnega zakona.

"Vsekakor pa se trenutna situacija ne sme izkoriščati za vpeljavo sprememb, ki brez soglasja socialnih partnerjev neposredno vplivajo na delovanje sistema in hkrati predstavljajo odmik od temeljnih načel, na katerih delovanje sistema temelji," so poudarili. Pričakujejo, da bodo vlada in poslanci upoštevali voljo socialnih partnerjev ter podprli rešitve, ki so bile med pogajanji usklajene, v obliki, s kakršno so soglašali tudi socialni partnerji.

Opozorila o pomanjkanju dialoga

Vse tri strani so sicer v usklajevanjih soglašale, tako sindikati, da peti protikoronski zakon vsebuje samo določbe, ki se neposredno nanašajo na preprečevanje in omejevanje širjenja okužb s koronavirusom ter na ukrepe, ki so potrebni za odpravljanje posledic širjenja virusa, ne pa tudi določb, ki so sistemske narave in nimajo neposredne zveze s covidom-19.

Peti protikoronski sveženj: dodatki za ogrožene zaposlene v zdravstvu, glede karanten še razmišljajo

"Posebej pomembno je, da je bilo soglasje socialnih partnerjev doseženo glede nekaterih pomembnih rešitev, ki smo jih predlagali tudi sindikati, npr. glede podaljšanja ureditve nadomestila plače za čas odrejene karantene in za čas varstva otroka, ki mu je odrejena karantena, glede zagotavljanja sredstev za pokrivanje primanjkljaja ZZZS-ja, glede razbremenitve zdravnikov družinske medicine z možnostjo odsotnosti z dela do tri dni brez obiska osebnega zdravnika, glede možnosti prerazporejanja zaposlenih v zdravstvu in delu socialnega varstva ob soglasju zaposlenega itd.," so izpostavili.

V sindikalnih centralah pričakujejo, da bo vlada predloge, ki se nanašajo na sistem plač v javnem sektorju ali na delovna razmerja javnih uslužbencev, uskladila v socialnem dialogu s sindikati javnega sektorja, s katerimi se o predmetnih vsebinah še ni usklajevala. Opozorili so, da peti protikoronski zakon ne naslavlja reševanja težav mladih, zlasti tistih, ki delo opravljajo v negotovih oblikah dela.

"Glede na naše izkušnje iz usklajevanja prejšnjih protikoronskih zakonskih svežnjev ter naša opozorila v zvezi s pomanjkanjem socialnega dialoga in neupoštevanjem stališč socialnih partnerjev zlasti v prvih protikoronskih zakonskih svežnjih bo upoštevanje naših, zgoraj navedenih pričakovanj, preizkus kredibilnosti vlade in vladnih predstavnikov ter kazalnik odnosa vlade do socialnega dialoga, do zavez vlade socialnim partnerjem ter do socialnih partnerjev in do vseh tistih, ki jih socialni partnerji zastopamo," so zapisali sindikati. Dodali so še, da se bodo njihova nadaljnja ravnanja zagotovo odražala v ravnanju vlade in poslancev koalicijskih strank v zvezi z vsebinami petega protikoronskega zakona, ki so bile predmet usklajevanja.

Dodatek za zdravstvene delavce, podaljšanje čakanja na delo

Vlada je pripravila osnutek petega svežnja protikoronskih ukrepov. V njem naj bi med drugim predlagala dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim.

Socialni partnerji so na petkovi sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom uskladitve petega protikoronskega zakona ustanovili delovno skupino, ki je prejšnje dni usklajevala predlagane rešitve. Pogajalska skupina je merila na dosego soglasja glede predlaganih zakonskih rešitev ter zavezo, da bo predlog zakona še pred obravnavo na vladi obravnavan na seji ESS-ja.

Izredna seja ESS-ja je sklicana za danes popoldne, že zvečer pa naj bi o predlogu razpravljala tudi vlada na seji.