Dodatek za družine s tremi otroki znaša 404,48 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 evra. Foto: Pixabay
Dodatek za družine s tremi otroki znaša 404,48 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 evra. Foto: Pixabay

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za izplačilo namenilo skupno 12,4 milijona evrov.

Dodatek za veliko družino, ki ga bo prejelo 29.562 družin, je letni prejemek, namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, več kot 18 let pa, če ima otrok status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti. Pogoj je tudi, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče in da dejansko prebivajo v Sloveniji.

Pravico do dodatka za veliko družino določi center za socialno delo enkrat letno po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka, ki izpolnjujejo pogoje. Ob povečanju števila otrok upravičencu izdajo novo odločbo. Tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka, pravico do dodatka za veliko družino uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine, so še pojasnili na ministrstvu.