Vladimir Prebilič. Foto: BoBo/Borut Živulović
Vladimir Prebilič. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zaradi dviga stroškov v zavodih občine občutijo izjemen pritisk na financiranje investicij, zaradi česar bodo morale zanje iskati dodatne vire, je dejal Vladimir Prebilič. Zaradi tega želijo vladi jasno sporočiti, da so okoliščine spremenjene in da si občine želijo dodatnih pogovorov o tem, koliko sredstev bodo imele na razpolago.

Sorodna novica V Skupnosti občin Slovenije menijo, da bi moral dvigom plač slediti tudi dvig povprečnin

Dogovorjena povprečnina je 700 evrov

"Rešitve t. i. kreativnega financiranja javnih zavodov vsaj nam niso blizu," je Prebilič komentiral informacijo, da so jim na ministrstvu predlagali, naj izgubo ohranijo znotraj občinskih zavodov. Kot ustanovitelji zavodov so namreč občine odgovorne za njihovo normalno poslovanje, je bil jasen. Ob tem ne pozna občine, ki ne bi do določene stopnje subvencionirala delovanja zavodov in tako blažila pritiska dviga cen za občane.

Vladi v občinskem združenju zato predlagajo pripravo analize o učinkih dviga stroškov energentov, hrane, materialnih stroškov itn. Prebilič upa, da jim bo vlada stopila naproti s partnerskim odnosom, in ne na način "dali smo vam 700 evrov in za nas je ta zgodba zaključena", je namignil na dogovorjeno povprečnino.

Župana Novega mesta Gregorja Macedonija žalosti, da visoki predstavniki ministrstev razlagajo, da je povprečnina za letos že dogovorjena. Vsi, ki so lani sedeli na ministrstvu za finance, namreč vedo, da dvigi minimalne plače in dvig plač vzgojiteljic niso bili zajeti v takratna pogajanja in da je veljal dogovor, da se bodo glede njih znova usedli, je dejal.

Sorodna novica "Upravne enote se ne zapirajo," sporočajo občine in ministrstvo za javno upravo

O reorganizaciji upravnih enot

Glede reorganizacije upravnih enot pa je Prebilič dejal, da so na ministrstvo za javno upravo naslovili pobudo, da bi občinske uprave prevzele del bremen upravnih enot, med drugim izdajo gradbenih dovoljenj. Macedoni je dodal, da se tudi občani sprašujejo, zakaj podvajanje postopkov in časovnih rokov, ko morajo priti po mnenje na občino in po izdano gradbeno dovoljenje na upravno enoto.

Prebilič je spomnil še na pojasnila resorne ministrice Sanje Ajanović Hovnik, da veliko dela upravnih enot poteka za pultom. V skupnosti zagovarjajo, naj se to rešuje z digitalizacijo dokumentacije, in ne s selitvijo zaposlenih. "Nismo proti reformi, želimo pa biti vključeni," je dejal.
Sicer pa sta jih pomirili v petek podani pojasnili ministrice, da ministrstvo za javno upravo ne bo zapiralo nobene upravne enote in da bodo vse njihove storitve občanom ostale na voljo v enakem obsegu, je še navedel Prebilič.

Izvoljeni na skupščini

Na volilni skupščini Skupnosti občin Slovenije so bili sicer za predsedovanje po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata izvoljeni medvoški župan Nejc Smole iz sekcije drugih občin, s podpredsednico Tamaro Šnofl iz Kungote; Macedoni za sekcijo mestnih občin, s podpredsednikom, mariborskim županom Sašem Arsenovičem, ter Prebilič za sekcijo občin s sedežem upravnih enot, s podpredsednico Renato Kosec iz Domžal.

Skupnosti občin bo najprej predsedoval Prebilič, nato Macedoni in nato Smole.