Jelušičeva je napovedala, da se bo Slovenija v prihodnje umaknila še iz kakšnega kriznega žarišča. Dodala je, da bodo sile usmerili v operacije na Zahodnem Balkanu. Foto: MMC RTV SLO
Jelušičeva je napovedala, da se bo Slovenija v prihodnje umaknila še iz kakšnega kriznega žarišča. Dodala je, da bodo sile usmerili v operacije na Zahodnem Balkanu. Foto: MMC RTV SLO
Grb Slovenske vojske
Operativno poveljstvo je začelo nastajati oktobra 2002, ko je v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki začela delovati delovna skupina, iz katere se je pozneje oblikovalo poveljstvo sil. Foto: MMC RTV SLO

Ljubica Jelušič je poudarila, da se je od leta 1997 dalje, ko je Slovenska vojska začela sodelovati v mednarodnih operacijah, nabralo veliko izkušenj, najpomembnejše in najopaznejše dejavnosti pa sodijo v obdobje zadnjih šestih let delovanja poveljstva. Ob tem je poudarila predvsem sodelovanje bojnih skupin Sokol 1 in Grof 1 v operaciji Kforja.

Poveljstvo sil prevzelo nadzor 6. januarja 2003
Poveljstvo sil je operativno pristojno za načrtovanje, organiziranje in vodenje obrambnih priprav ter izvajanje vojaških operacij doma in v tujini. Operativno poveljstvo je začelo nastajati oktobra 2002, ko je v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki začela delovati delovna skupina, iz katere se je pozneje oblikovalo poveljstvo sil. Dokončno je bilo poveljstvo oblikovano 6. januarja 2003 in istega dne prevzelo poveljevanje vsem operativnim enotam Slovenske vojske.

Temeljne naloge poveljstva sil so tako zagotavljanje zahtevane pripravljenosti skladno z operativno-mobilizacijskim razvojem in obrambnim načrtom ter načrti uporabe, vzdrževanje pripravljenosti za bojevanje, usposabljanje in urjenje podrejenih poveljstev in enot, priprave, organiziranje in vodenje vojaških operacij na območju odgovornosti, sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja, civilno-vojaško sodelovanje, sodelovanje z operativnimi poveljstvi sosednjih držav in v mednarodnih vojaških dejavnostih ter vodenje in izpopolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenske vojske v mirovnih operacijah.

Pod vodstvom poveljstva delujejo tri brigade, poveljstvo za podporo ter štirje samostojni bataljoni. Poveljnik je tako skupaj s sodelavci odgovoren za več kot 5.000 pripadnikov poveljstev in enot SV-ja. Do zdaj so to mesto zasedali brigadir Bojan Šuligoj, od nastanka pa do januarja 2005, kapetan Renato Petrič od januarja 2005 do decembra 2006, brigadir Alan Geder pa je poveljevanje silam prevzel 6. decembra 2006.

A. M.