Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vodja univerze za tretje življenjsko obdobje Alijana Šantej je spomnila na začetke univerze, ko se je leta 1984 prvih šest starejših začelo izobraževati v študijskem krožku francoščine pod mentorstvom Dušane Findeisen. V nadaljnjih letih sta z Ano Krajnc ter številnimi somišljeniki in podporniki postavili konceptualne in strokovne temelje za področje izobraževanja starejših in razvoj Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. "Vsa prizadevanja so na začetku temeljila na prostovoljskem delu mentorjev, prvih študentov in sodelavcev. Na teh prostovoljskih osnovah je zrasla današnja Univerza za tretje življenjsko obdobje," je povedala.

V teh 40 letih je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) po besedah Alijane Šantej prehodila "dolgo pot, polno nenehnih in vztrajnih prizadevanj za razvoj izobraževanja starejših, dolgo pot številnih dosežkov, pa tudi ovir in porazov".

Dandanes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvita nacionalna mreža 54 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v skoraj vseh večjih slovenskih krajih in boljšajo življenje starejših, jim omogočajo novo znanje za osebnostno rast, večjo socialno vključenost in boljše razumevanje družbenih sprememb ter prispevajo k razvoju lokalnih in širše skupnosti, je še dodala.

Po vsej Sloveniji je v to izobraževanje vključenih več kot 12.000 starejših, samo v Ljubljani jih je več kot 2000, kar po njenih navedbah kaže na obsežno izobraževalno mrežo za starejše.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je danes največja mreža v izobraževanju odraslih v Sloveniji, ki ustvarja možnosti za izobraževanje, učenje, delovanje in druženje starejših.

Navzoče na dogodku, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, je v imenu ministrstva za vzgojo in izobraževanje nagovorila tudi vodja sektorja za izobraževanje odraslih Teja Dolgan. Poudarila je, da je Univerza za tretje življenjsko obdobje rezultat dolgoletnega prostovoljnega dela strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, pa tudi mentorjev in številnih slušateljev. "Naše temeljno poslanstvo je izobraževanje starejših za osebnostni razvoj, njihovo vključenost v družbo, prav tako pa tudi spreminjanje pogleda na starost in staranje," je povedala.

V nadaljevanju bo sledil strokovni posvet Slovenske mreže za tretje življenjsko obdobje, na katerem bodo med drugim spregovorili o disleksiji kot oviri ali izzivu za doseganje učnih ciljev, predstavili bodo tudi raziskave o stanju v mreži SUTŽO.