DSO Tezno. Foto: Radio Maribor
DSO Tezno. Foto: Radio Maribor

Številni domovi za starejše so namreč zaradi pomanjkanja delavcev zmanjšali namestitvene zmogljivosti, večletno zaostrovanje kadrovskih razmer pa bo že v tem mesecu socialnovarstvene zavode prisililo, da bodo zelo omejili ali povsem ustavili sprejeme novih stanovalcev, opozarjajo v skupnosti.

Kadrovske težave se po njihovih navedbah zaostrujejo, ker domovi za starejše kljub ponavljanju razpisov ne morejo dobiti delavcev, ki so nujni za njihovo delovanje. Posamezni domovi so zato že prisiljeni zapirati bivalne enote oziroma oddelke, kmalu bodo prisiljeni tudi radikalno omejiti ali popolnoma ustaviti sprejeme novih stanovalcev, v sporočilu za javnost opozarja sekretar skupnosti Denis Sahernik.

Kot navaja, se zaveda, da gre za skrajen ukrep, "vendar se mu žal ni mogoče več izogniti, če želimo zaščititi obstoječe zaposlene, stanovalcem pa zagotavljati varno in kakovostno oskrbo in zdravstveno nego". "Zaposleni so namreč preobremenjeni in mnogokrat že tudi izgoreli, zato stanovalcem le še z izjemnimi napori lahko zagotavljajo storitve, ki jih ti plačujejo. Vrtimo se v začaranem krogu, ko zaradi slabih delovnih razmer in preobremenjenosti odhajajo v druge panoge, kar pa še dodatno poglablja kadrovsko krizo," navaja.

Zato v skupnosti socialnih zavodov od vlade zahtevajo, da zaposlenim, ki so neposredno delali s covidnimi stanovalci omogoči izplačilo dodatka za obdobje med julijem in novembrom, da ustrezno ovrednoti vsa delovna mesta v socialnovarstvenih zavodih, sprejme posodobljene kadrovske normative za izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije, poenostavi zaposlovanje delavcev iz drugih držav in zniža zahtevano stopnjo znanja slovenskega jezika ter odpravi starostne in časovne omejitve pri javnih delavcih. Zahtevajo tudi boljše delovne razmere z zagotovitvijo sredstev za pospešeno digitalizacijo in drugih pripomočkov za delo.