Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

"Socialno delo zaobjema vse tisto, kar storimo za druge. Je odraz družbene solidarnosti in pravičnosti, zato je pomembno, da z ukrepi in politikami socialno delo vseskozi postavljamo v ospredje. Na ministrstvu ostajamo močno zavezani boju proti revščini in socialni izključenosti, na človeku dostojanstven in pravičen način. To je tudi temelj socialnega dela," je ob svetovnem dnevu socialnega dela navedel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

"Naš cilj je vrniti ugled poklicu socialnih delavk in delavcev, saj so oni tisti, ki prvi prepoznajo stiske ljudi in ljudem v stiski zagotovijo ustrezne oblike pomoči. Vsak teden obiščem eno od institucij, ki jih pokriva ministrstvo, in ob tem spoznam veliko izjemnih ljudi, ki jih vodi odgovornost do dela in posameznikov v stiskah in ranljivih situacijah. Naloga ministrstva je zagotoviti kakovostne pogoje za njihovo delo," je dodal minister. Na ministrstvu za delo zato načrtujejo krepitev usposobljenega kadra za kakovostno delo z ljudmi, ki so se znašli v stiski.

V okviru ukrepov Evropske unije bodo zagotovili dodaten kader, poenostavili informacijski sistem in zagotovili kontinuirana izobraževanja. Prizadevajo si tudi zagotoviti zadostno število zaposlenih, v okviru pogajanj so zagotovili ustreznejša izhodišča, kadrovske štipendije in pripravništva. V ospredje ta trenutek po ministrovih besedah postavljajo najbolj pereča področja, kot so nasilje, duševno zdravje, brezdomstvo.

Socialni delavke in delavci so tako kot v javnih zavodih nepogrešljivi tudi v številnih nevladnih organizacijah, ki delajo na področju socialnega varstva in ki jih prav tako že vrsto let sofinancira ministrstvo. Posledično so se oblikovali kakovostni in do uporabnikov prijazni socialnovarstveni programi, ki se izvajajo po celotni Sloveniji, je še ocenil Mesec.

Socialni delavci opravljajo poslanstvo

Društvo socialnih delavk in delavcev je ob svetovnem dnevu socialnega dela organiziralo posvet o aktualnih vprašanjih socialnega dela. Udeležence je nagovoril tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki meni, da socialni delavci ne opravljajo zgolj dela, ampak poslanstvo.

Minister Maljevac praznik socialnega dela razume predvsem kot praznik delavk in delavcev s področja socialnega dela in socialnega varstva. "Zato najprej iskrene čestitke in široka zahvala vsem, ki socialno delo izvajate na terenu, vsem, ki ga razvijate v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, ter vsem, ki kalite nove generacije predanih stebrov socialne države," je dejal Maljevac.

Zavzel se je za pravično ovrednotenje dela zaposlenih v socialnem delu in socialnem varstvu ter poudaril, da se je z nastopom funkcije zavezal solidarnosti do tistih, ki potrebujejo pomoč, in do tistih, ki pomagajo prvim. "Zato smo se tudi namenili urediti plačne politike v socialnem varstvu. Prenova plačnega sistema je tako že na mizi, k normalizaciji delovnih pogojev v socialnem varstvu bosta pripomogla tudi prenovljena zakon o tujcih in zakon o dolgotrajni oskrbi," je pojasnil in dodal, da si na ministrstvu "srčno želijo odprtega sodelovanja z vsemi".

Magdalena Žakelj iz društva socialnih delavk in delavcev je dejala, da letošnji svetovni dan socialnega dela poteka pod sloganom S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti, in socialnim delavcem sporočila, da se med seboj povežejo, da pokažejo svoj vpliv, znanje in kompetence odločevalcem in širši javnosti. "Tudi da se združimo v skupnih družbenih akcijah, kamor lahko povabimo tudi preostale skupine profesionalcev in civilno družbo ter pozivamo k spoštovanju različnosti, ki jo zelo potrebujemo v današnjih časih," je povedala.

Na ljubljanski fakulteti za socialno delo se po besedah dekanje Liljane Rihter zavedajo velike odgovornosti, zato skrbijo, da k ljudem vstopajo socialni delavci s kompetencami za ustrezno odzivanje v situacijah, s katerimi se srečujejo in s katerimi se bodo srečevali njihovi študenti. "To se mi zdi zelo pomembno sporočilo danes, da o skupnih družbenih akcijah razmislimo, kaj lahko prispevamo kot posamezniki, organizacije," je dejala.

Socialno delo ne uživa takega ugleda, kot ga je pred leti

Med drugimi je udeležence nagovoril tudi državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan, ki je poudaril velik pomen socialnega dela ter opozoril, da je socialno delo pred leti uživalo izjemen ugled, medtem ko danes ni tako. "Kaj smo naredili narobe, da smo prisilili ljudi, da so postali bolj birokrati in bolj administratorji," se je vprašal in se zavzel za krepitev socialnega dela in zagotovitev dodatnega kadra.