Foto: BoBo
Foto: BoBo

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je takoj po potrditvi uredbe opozoril, da njena vsebina ni v skladu ne z ustavo ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA-ja. Že takrat je napovedal, da bodo za izpodbijanje uredbe, če bo sprejeta, uporabili vsa pravna sredstva. Upravno sodišče je zdaj presodilo, da je STA-ju z njegovimi navedbami in priloženimi listinami uspelo vsaj verjetno izkazati, da mu bo z izvršitvijo izpodbijane uredbe nastala škoda, ki bo za agencijo težko popravljiva.

Med drugim je STA izkazal, da v letu 2021 od tožene stranke ni prejel nikakršnega nadomestila za opravljanje javne službe, pri čemer Ukom kot razlog za zavrnitev zahtevkov za izplačilo nadomestila za prvih pet mesecev navaja dejstvo, da s tožečo stranko nima sklenjene nobene pogodbe, zaradi česar ne obstaja obveznost za izplačilo. Po mnenju sodišča so utemeljene tudi navedbe vodstva agencije, da jo skuša vlada kot tožena stran oziroma v njenem imenu Urad vlade za komuniciranje (Ukom) pod grožnjo nadaljnjega nefinanciranja prisiliti v podpis pogodbe, ki je pripravljena v skladu z izpodbijano uredbo.

Ker je zagotovitev primernega financiranja storitev javne službe nujna za nadaljnji obstoj STA-ja, se ta po mnenju sodišča utemeljeno sklicuje, da bi z izvršitvijo uredbe nastala težko popravljiva škoda. Sodišče je presodilo, da STA zgolj s tržnimi prihodki ne more pokriti niti stroškov dela, kaj šele vseh preostalih stroškov, zato bi lahko postal insolventen, to pa bi lahko pripeljalo do stečaja.

Upravno sodišče še pojasnjuje, da je financiranje agencije opredeljeno v 20. členu zakona o STA-ju, zato se vlada kot tožena stran ne more sklicevati, da naj bi z izpodbijano uredbo dala pooblastila za zagotavljanje financiranja Ukomu ter da bodo ob morebitnem zadržanju uredbe zadržani tudi vsi postopki, saj slednji ne bi imel več pooblastil.

Veselinovič: "Še ena potrditev sodne veje oblasti"

Na trditve vladne strani, da obstoj STA-ja ni več ogrožen, ker je ta prodal terjatev do ustanovitelja, je upravno sodišče odgovorilo, da gre zgolj za prodajo enega mesečnega zahtevka za nadomestilo za opravljanje javne službe za maj 2021, kar po njihovi presoji v težkih finančnih razmerah agencije še ne pomeni, da ji ne grozi več težko popravljiva škoda.

Direktor Veselinovič je ob prejemu sodne odločitve povedal, da jo pozdravlja z velikim zadovoljstvom, saj zadržanje uredbe pomeni "še eno potrditev sodne veje oblasti, da bi morala vlada že zdavnaj financirati njihovo dejavnost, saj ji to obveznost nalaga sedmi protikoronski zakon", ki pravi, da mora vlada letos zagotoviti financiranje STA-ja v skladu s sprejetim poslovnim načrtom ne glede na to, ali je sklenjena pogodba.

"STA se je o njeni vsebini kljub temu pogajal, a ne s figo v žepu kot Ukom, ki je besedilo pogodbe pripravil, ne da bi upošteval eno samo našo ključno pripombo. Poslana nam je bila v torek popoldne z ultimativnim pripisom, naj jo podpišemo do danes, kar meri na to, da je bila tožena stran z odločitvijo sodišča takrat morda že seznanjena," je še dodal Veselinovič.

Zahteva za financiranje v skladu z zakonom

Ker je predlagana pogodba temeljila na uredbi, ki je zdaj zadržana, bo vodstvo STA-ja v uradnem odgovoru od Ukoma zahtevalo, da nemudoma zagotovi financiranje v skladu z zakonom. Ob tem dodajajo, da ne zavračajo pogovorov o novi vsebini pogodbe, ki pa mora spoštovati celoten pravni okvir, ki ureja delovanje STA-ja.

Glede na zavlačevalne manevre Ukoma bo STA po Veselinovičevih besedah še pred nadaljevanjem novih pogajanj zahteval tudi takojšnje izplačilo obljubljenega predujma, in to brez vsakršnih pogojevanj, saj gre za obstanek agencije. O najnovejšem razvoju dogodkov so obvestili tudi Evropsko komisijo in mednarodno javnost.

Sodišče bo o izpodbojni tožbi STA-ja zoper vladno uredbo šele odločalo, do njene vsebine pa se za zdaj še ni opredelilo.

Sindikat novinarjev pričakuje takojšnje plačilo zapadlih obveznosti

V Sindikatu novinarjev Slovenije pozdravljajo odločitev upravnega sodišča, od vlade in Ukoma pa pričakujejo, da bosta nemudoma plačala zapadle obveznosti do STA-ja in s tem izvršila določbe zakona o STA-ju in sedmega protikoronskega zakona. Prav tako pričakujejo nadaljevanje pogajanj o pogodbi o opravljanju javne službe agencije v letu 2021, ki naj temelji na veljavni zakonodaji.

Zavrnjeno tudi plačilo za junij

Z Ukoma so po odločitvi upravnega sodišča sporočili, da so morali zaradi začasnega zadržanja izvršitve uredbe o opravljanju javne službe STA-ja zavrniti izplačilo za "domnevno opravljanje javne službe STA-ja v juniju". Kot so navedli, je uredba Ukomu dajala pravno osnovo za financiranje STA-ja. Ukom sicer zavrača Veselinovičeve navedbe, da urad v pogajanjih ni upošteval niti ene ključne pripombe agencije. Po oceni urada gre za "podtikanje", zato objavlja Veselinovičeva dopisa, v katerih je poslal na Ukom cenik stroškov za posamezne storitve javne službe.

"Po prvem dopisu je bil prav Ukom tisti, ki je direktorja Veselinoviča opozoril, da je nerazumna postavka strošek celotne novice, ki je bila po njegovi oceni enaka strošku samo povzetka te novice," so zapisali in nadaljevali: "V dodatnem dopisu se nam je direktor Veselinovič celo zahvalil, da smo ga na to opozorili, in poslal nov strošek celotne novice, in sicer skoraj za tretjino višji znesek – 26 evrov."

"Ne glede na to, da se je strošek občutno povečal, je Ukom tudi to upošteval. Pri ceni povzetkov pa je Ukom v celoti upošteval postavko, ki jo je poslal direktor Veselinovič za povzetke pri radijskih novicah," so navedli. Po njihovem pojasnilu bi bilo namreč "nerazumno", da je "povzetek radijske novice, ki vsebuje tudi dodaten avdio del, cenejši od enakega povzetka novice v slovenskem jeziku".

Ukom: "STA trenutno ne opravlja javne službe"

Kljub začasnemu zadržanju uredbe po navedbah Ukoma še vedno veljajo zakonski okviri, v okviru katerih mora STA opravljati javno službo, "česar trenutno žal ne opravlja, saj nobenemu mediju ne dovoli uporabljati storitev iz naslova javne službe, ki morajo biti brezplačne". "Od vsakega medija namreč zahteva, da pred uporabo teh storitev podpiše s STA-jem tržno pogodbo, kar je evidentna kršitev zakona," so prepričani.

Kot navajajo, je Ukom sicer pričakoval, da se bo s podpisom pogodbe in sprostitvijo sredstev ta teden uredilo nemoteno financiranje STA-ja v skladu z zakonskimi omejitvami. "Če se je direktor Veselinovič premislil in priznava Ukom kot predstavnika ustanovitelja tudi brez uredbe, pa seveda lahko podpiše v luči novih okoliščin v tem delu prilagojeno pogodbo," sporočajo. Pač pa se pogodbe nikakor ne more spreminjati v delih, ki so določeni in pogojeni z zakonom o STA-ju in sedmim protikoronskim zakonom, so sklenili.