Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

S spremembo zakona o osnovi šoli, ki so jo poslanci potrdili v sredo, se spreminja tudi šolanje na domu. Po novem bodo morali učenci, ki se šolajo doma, takšnih je po podatkih staršev nekaj manj kot 900, opravljati preizkuse iz znanja vseh predmetov, ki jih v javni šoli v posameznem razredu opravljajo njihovi vrstniki. Starši, ki otroke izobražujejo na domu, se z novim zakonom ne strinjajo in napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Do zdaj so učenci v prvi triadi opravljali preizkus iz znanja slovenščine in matematike, v drugi triadi še iz tujega jezika, v zadnji triadi pa še iz petih dodatnih predmetov. Preverjanja znanj bo zdaj občutno več. "Otrok mora pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezen program javne šole, zato novela uvaja ocenjevanje znanja vseh predmetov posameznega razreda," pravi Janja Zupančič, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje.

Starši, ki šolajo otroke na domu, se ne strinjajo z novim zakonom

"Tisti, ki šolamo na domu, smo sicer bolj podobni alternativnim šolam, ker razvijamo otrokove interese. Zdaj pa smo pač primorani izvajati celoten javni šolski program," pravi Urška Rogina, magistrica razrednega pouka.

"Alternativne šole so na žalost plačljive in tudi niso čisto prilagojene individualnemu otroku, zato sva našla, kar je najboljše, in to je, da se lahko starš usmeri v interese otroka," pa pravi Anja Masleša, mama treh predšolskih otrok. Starši menijo, da jim s spremembo zakona otežujejo šolanje na domu in da to ni več ena od alternativnih možnosti. "Zdaj so pa v bistvu naredili, da bodo v šolanje na domu uvedli javno šolo in nimamo več te dodatne možnosti," dodaja Rogina.

Otrok, ki se izobražuje na domu, je vpisan v eno od javnih šol, na kateri ob koncu leta opravlja tudi preizkuse znanja in šola zanj prejme finančna sredstva.

"Je v bistvu edino logično, da denar, ki ga država nameni šoli za našega otroka, dobimo mi," končuje Rogina.

Starši, ki poučujejo otroke doma, sicer zaradi spremembe zakona napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.

Spremembe zakona o osnovni šoli pretresle starše otrok, ki se šolajo na domu