Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na letošnjem razpisu je na voljo 5.800 prostih mest na programih splošne gimnazije (lani jih je bilo 5.782), od tega 476 v zasebnih šolah, kar je osem manj kot lani. Na programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.334 mest (lani 1.306). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.134 mest (lani 7.088).

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 656 mest (lani 624), srednjega poklicnega izobraževanja 6.620 (lani 6.584) in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9.292 mest (lani 9.348).

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (2.868), poklicne tečaje (272) in maturitetni tečaj (390 v javnih šolah in 30 v zasebnih), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Osnovno šolo končuje 17.684 učencev, kar je 599 več kot lani. Kandidirali pa bodo lahko na 23.702, prostih mest na srednjih šolah, kar je 58 več kot lani. Vodja vpisne službe na šolskem ministrstvu Mateja Gornik pojasnjuje, da je ministrstvo na pobudo gospodarstva tudi letos razmestilo nove izobraževalne programe na srednje šole; na primer tehnika mehatronika na novomeško srednjo strojno šolo.

Za poklice zidar, elektrikar mehatronik operater in klepar krovec se bodo po novem lahko mladi šolali tudi v vajeniški obliki. Gornikova opozarja na pomembni novosti v izbirnem postopku. Prva se dotika otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo z usmeritvijo; tak kandidat, ki bo kandidiral na program z omejitvijo vpisa, bo moral zbrati 90 odstotkov točk na spodnji meji - v preteklih letih točke za otroke z usmeritvijo niso bile pomembne pri vpisu na program z omejitvijo vpisa. "Se pravi, če je spodnja meja za vpis v določen program 140 točk, pomeni, da kandidat z odločbo o usmeritvi za ta program potrebuje samo 126 točk," ponazarja Gornikova.

Novosti tudi na področju preizkusov nadarjenosti
Druga novost je na področju preizkusov nadarjenosti; na primer devetošolec bo spomladi uspešno opravil omenjeni preizkus na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet - ta bo veljal le za to šolo in nič več na primer za mariborski konservatorij: "Do zdaj je namreč veljalo, da so lahko preizkus kandidati opravljali na kateri koli šoli in to potrdilo je veljalo za vse šole. Po novem pa bo treba ta preizkus nadarjenosti opraviti na tisti šoli, kamor se želijo vpisati," pojasni Gornikova.

In še: prihodnja generacija srednješolcev bo lahko koristila status dijaka le toliko časa, kot traja program, plus dodatni leti, eno za ponavljanje, drugo za prepis.