Fundacija na leto prejme približno 18 milijonov evrov. KPK pa je ugotovil, da je sistem razdeljevanja teh sredstev kompleksen, da ni neposrednih meril, da se ne uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku in da je problematičen način odločanja znotraj FIHE. Tam namreč dejanske odločitve sprejemajo člani dveh ocenjevalnih komisij, ki bi morali imeti zgolj posvetovalno in strokovno vlogo.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Komisija je identificirala več kot 40 dejavnikov tveganj in izdala 50 priporočil za njihovo odpravo. Med drugim se v postopku razdeljevanja sredstev pojavljajo okoliščine nasprotja interesov, saj člani sveta FIHE o razdelitvi sredstev odločajo "paketno", hkrati pa prihajajo iz organizacij, ki zaprosijo za sredstva in so tako stranke v postopku. Poleg tega ocenjevalni komisiji določbe o metodologiji in merilih ponekod uporabljata različno, čeprav se javna sredstva delijo na podlagi enotnega javnega razpisa in istih meril. Rezultat takšnega sistema pa so po navedbah KPK-ja vsebinsko neobrazloženi konkretni sklepi.

Po njihovem mnenju je problematičen tudi pritožbeni postopek. Zaradi posredne odvisnosti nadzornega odbora, ki odloča o pritožbah, od sveta FIHE namreč obstaja dvom o neodvisnosti in samostojnosti pritožbenega organa. FIHO bi zato moral zagotoviti ločen, samostojen in neodvisen organ, ki bi odločal o pritožbah, so poudarili v komisiji.

Pričakujejo, da bo tudi ministrstvo za delo pripravilo nov zakon, ki bi sistemsko urejal razdeljevanje sredstev in jasno razmejil pristojnosti organov FIHE, določil jasna in transparentna merila in pogoje za razdeljevanje sredstev ter sam postopek razdeljevanja sredstev.