Seja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Seja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Strateški svet ni želel biti moralno razsodišče, ki komentira posamezne primere, je na novinarski konferenci v uvodu dejala predsednica sveta Nika Kovač. "Želeli smo pripraviti sklop sistemskih priporočil, ki gradijo družbo, v kateri lahko vsak posameznik in posameznica uresniči svoj potencial," je dodala.

Urgentna točka za ravnatelje

Nika Kovač je predstavila priporočila na področju šolstva. Kot glavno je poudarila urgentno točko, kamor se lahko ravnatelji obrnejo v primerih sovražnega govora in nasilja na samih šolah, prav tako priporočajo krepitev šolskih svetovalnih delavcev. Nasilje na družbenih omrežjih naj se obravnava tudi v šolskem prostoru, priporočajo.

Pri preventivi priporočajo ustvarjanje nediskriminatornega delovnega okolja, birokratsko razbremenitev centrov za socialno delo ter kadrovsko popolnitev centrov za duševno zdravje otrok, je dodala.

57 priporočil za premierja glede sovražnega govora

Razširitev opisa kaznivega dejanja

Pravnica Katarina Bervar Sternad je predstavila priporočila glede kaznovalno-pravnega odziva. Opis sovražnega govora v kazenskem zakoniku bi razširili še na povzročitev vznemirjenja, oziroma zgražanja v javnosti. Prav tako bi bilo nekatere primere sovražnega govora primerneje naslavljati v prekrškovnih postopkih, je dejala. Policija pa bi po njenih besedah morala izvajati učinkovitejšo pomoč žrtvam.

Priporočila na področju medijev in spleta je predstavil profesor z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Milosavljević. Poudaril je, da je nujno treba spremeniti zakonodajo na področju medijev, saj je zaradi digitalizacije, razvoja platform in družbenih omrežij zastarela in neučinkovita. Predlaga razširitev odgovornosti medijev tudi za njihove profile na družbenih omrežjih. Priporoča tudi določene ukrepe glede izboljšanja in učinkovitosti regulatorjev, demonetizacijo lažnih novic, treba pa je zaščititi tudi novinarje, je dejal.

Golob napovedal spremembe zakonodaje

Robert Golob, Kaja Širok, Nika Kovač. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Robert Golob, Kaja Širok, Nika Kovač. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba gre za vzorčni primer, ko se je na enem mestu povezalo več kot 40 predstavnikov stroke, civilne družbe, ministrstev in drugih uradnih institucij, s čimer se je ustvarilo okolje, "platforma, če hočete", kjer se je dalo o tej pomembni temi govoriti v spoštljivem dialogu. Svet je iskal rešitve, kako preprečiti, da bi ta sovražni govor na eni strani sploh nastajal, kako ga identificirati in tudi kako kaznovati tiste, ki na noben način ne želijo nehati širiti tak sovražni govor.

Golobu je najbolj všeč dejstvo, da so pri pripravi teh priporočil sodelovala tudi resorna ministrstva, kar po njegovih besedah pomeni, da je pot do njihove uveljavitve odprta. Spremembe sistemske zakonodaje in spremembo delovanja državne uprave pričakuje v naslednjih mesecih. "Smo pa mi politiki tisti, ki moramo dati zgled vsem državljankam in državljanom in biti prvi, ki bomo rekli sovražnemu govoru ne," je dejal. Glede implementacije pa "danes ne bomo dajali nobenih obljub", je dodal.

Strateški svet se je tudi dogovoril, da bo delo nadaljeval. Po besedah predsednice Kovač se bo sestal predvidoma čez leto dni in revidiral stanje v družbi. "V tem trenutku lahko samo upamo, da bodo stvari stekle, sama pa vidim tudi ta dokument kot neko dodatno usmeritev za celotno civilno družbo," je dejala. Kot je na novinarski konferenci dodala direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman, gre le za priporočila sveta, pristojni organi lahko tudi ugotovijo, da katera od teh priporočil niso izvedljiva.


Kaj je priporočil strateški svet pod vodstvom Nike Kovač?

Strateški svet vladi med drugim priporoča, naj pri snovanju in vodenju politik ter izvajanju ukrepov proti sovražnemu govoru sledi enotnemu in vključujočemu pristopu, jasni komunikaciji v vseh fazah izvajanja ukrepov, za te pa naj zagotovi ustrezno kadrovsko in finančno podporo.

Obsodbe sovražnega govora naj bodo nedvoumne

Prav tako vladi nalagajo, naj se v primerih sovražnega govora dosledno in hitro odziva z nedvoumnimi obsodbami. Poudarjajo tudi pomen spoštljive komunikacije vladajočih, ki postavljajo standard celotni družbi. Zato je smernice javnega komuniciranja v družbi mogoče zapisati tudi v kodekse ravnanja javnih uslužbencev, etični kodeks poslancev in vladnih funkcionarjev, menijo.

V sklopu vzgoja, izobraževanje in mladina svet vladi priporoča, da zagotovi ustrezno podporo pri spopadanju s problemi sovražnega govora, psihičnega, fizičnega in medvrstniškega nasilja. Med drugim priporočajo povečanje sistematizacije delovnih mest svetovalnih delavcev, vzpostavitev sistema enotne urgentne točke, kjer bodo javni vzgojno-izobraževalni zavodi dobili ustrezne strokovne informacije in pomoč ter vključitev poglobljene obravnave problematike sovražnega govora v letni delovni načrt. Prav tako naj se zagotovi dodatno izobraževanje šolskih strokovnih delavcev, učencev, dijakov in staršev o tveganjih spletnega prostora.

Poudarili pomene preventive

Velik del priporočil so člani strateškega sveta namenili tudi preventivi. Med drugim tako priporočajo, naj vlada zagotovi sistemski vir financiranja za izdatno in stalno izvajanje preventivnih dejavnosti na področju sovražnega govora. Predlagajo tudi krepitev informiranja in zavedanja o virih pomoči in kampanje ozaveščanja o ravnanju ob prisotnosti sovražnega govora, kamor bi vključili tudi državna podjetja.

Priporočajo še, naj resorno ministrstvo centrom za socialno delo zagotovi možnosti za okrepljeno delo z uporabniki, predvsem delo z žrtvami in povzročitelji nasilja, pri čemer predlagajo tudi razbremenitev centrov za socialno delo birokratskih opravil, administriranja in odločanja o pravicah, kjer ni elementov socialnega dela.

Vladi priporočajo tudi, naj se nemudoma loti ukrepov za kadrovsko izpopolnitev centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, notranjemu ministrstvu pa naj izda usmeritve za delo policije v primerih sovražnih dejanj proti posameznikom ali skupinam na podlagi osebnih okoliščin.

Priporočila tudi glede možnosti razširitve opisa kaznivega dejanja

Svet ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za pravosodje predlaga, naj v okviru načrtovanih sprememb zakona o varstvu javnega reda in miru jasneje določita opis prekrškov. Prav tako naj resorno ministrstvo preuči možnost za razširitev opisa kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti še na povzročitev vznemirjenja oziroma zgražanja v javnosti.

Policija naj z ministrstvom za notranje zadeve oblikuje priporočila o ustrezni obravnavi prekrškov z vidika žrtev. Ministrstvo za kulturo pa naj s spremembami zakonodaje zagotovi učinkovitejši odziv na pojave sovražnega govora ter ustrezno kadrovsko okrepi inšpektorat za kulturo in medije. V primeru anonimnih osumljencev storitve kaznivih dejanj naj se preuči možnosti za določitev daljšega roka hrambe teh podatkov pri operaterjih za potrebe predkazenskih in kazenskih postopkov.

Poziv k demonetiziranju sovražnih vsebin v medijih

Priporočila na področju medijev posegajo na javno financiranje in sofinanciranje medijev, medijsko regulacijo ter zaščito novinarjev. Vladi svet med drugim priporoča, naj demonetizira sovražne vsebine v medijih in z ustreznimi ukrepi oblikuje merila za preprečitev financiranja sovražnega govora z javnimi sredstvi, predvsem pri financiranju oglasov in oglaševalskih kampanj ministrstev in vladnih služb.

V zakonodajo na področju medijev naj se vključijo ustrezne sankcije za razširjanje sovražnih vsebin. Vlada naj razširi področje medijske regulacije tako, da bo zakonodaja ustrezno vključevala preprečevanje sovražnih vsebin na medijskih spletnih straneh in medijskih profilih na platformah. Vlada naj zagotovi hitro zaščito medijskih akterjev in prepreči njihovo oviranje pri delovanju, prav tako naj pripravi učinkovito pravno ureditev za zaščito novinarjev in medijskih delavcev proti t. i. SLAPP-tožbam, priporoča svet.

Na spletu naj ponudniki vsebin odstranjujejo sovražni govor

Priporočila se v delu, ki posebej obravnava splet, osredotočajo na aktualne globalne izzive, vključno s tistimi, ki jih predstavljajo sintetične vsebine, kot so ustvarjanje vsebin s pomočjo umetne inteligence, manipulacija in spreminjanje podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ter generativna umetna inteligenca. Poleg krepitve informacijske pismenosti naj se vlada zavzema, da ponudniki spletnih vsebin izboljšajo svoje prakse prijavljanja in odstranjevanja sovražnega govora. Prav tako naj vlada na vseh portalih, ki jih upravlja, in družbenih medijih, ki jih uporablja, zagotovi ustrezno moderiranje komentarjev in preprečevanje sovražnega govora, še svetuje strateški svet za preprečevanje sovražnega govora.