Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je v četrtek sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, podrobnosti pa je dan pozneje predstavil zdravstveni minister Janez Poklukar. Sporočil je, da se prebivalstvo hitro stara, zato je treba področje celovito in sistematično urediti. Za kaj torej gre?

Vlada sprejela predloge zakonov o dolgotrajni oskrbi, naložbah in ukrepih v zdravstvu

Čim dlje samostojno živeti doma

Predlog predvideva več načinov uporabe pravic iz dolgotrajne oskrbe, med katerimi so formalna oskrba v instituciji ali na domu, denarni prejemek in oskrbovalec družinskega člana. Uvajajo tudi nove storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja stanja ter sofinanciranje e-oskrbe. Po oceni Poklukarja bo to pomembno prispevalo k temu, da bodo starejši lahko čim dlje živeli samostojno v domačem okolju.

Kdo bo oskrbo izvajal

Janez Poklukar. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Janez Poklukar. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Izvajalci dolgotrajne oskrbe bodo glede na predlog zakona javni zavodi, druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo dolgotrajno oskrbo v obliki bivalnih enot. Posebna oblika opravljanja dolgotrajne oskrbe na domu je oskrbovalec družinskega člana.

Storitve dolgotrajne oskrbe, ki se ne bodo izvajale na domu, se delijo na bivalne skupine (zdravstvene storitve se zagotavljajo v okviru patronažne službe), oskrbne domove (zagotavljajo se tudi zdravstvene storitve, zdravstvena nega, fizioterapija in delovna terapija) in negovalne domove (za upravičence s kompleksnimi potrebami).

Kdo bo plačal dolgotrajno oskrbo

Časovnica uvajanja dolgotrajne oskrbe

Storitve dolgotrajne oskrbe se bodo uvajale postopoma. Že v prihodnjem letu je predvideno izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v institucijah in z oskrbovalcem družinskega člana, od leta 2024 pa tudi storitve na domu in denarni prejemek.

Kritični odzivi na osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ne ureja financiranja

Kdo bo vse to plačal?

Dokler v letu 2025 ne bo uveljavljen zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, bo razliko pokrival državni proračun. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi predvideva, da vlada v prvi polovici leta 2024 pripravi predlog posebnega zakona o novem prispevku, ki ga praviloma sprejme do konca leta.

Stroški dolgotrajne oskrbe za leto 2025 so sicer ocenjeni na 744 milijonov evrov, od katerih naj bi 222 milijonov evrov pridobili iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, 300 milijonov evrov iz prenosa obstoječih sredstev iz prispevka za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, 222 milijonov evrov pa bi zagotovil državni proračun.

Koliko ljudi bo dolgotrajno oskrbo potrebovalo

Cigler Kralj: NSi zadržan do predlaganega prispevka za dolgotrajno oskrbo

Ob hitrem staranju prebivalstva se bo povečevalo tudi število upravičencev do dolgotrajne oskrbe. Po ocenah ministrstva jih bo v prihodnjem letu okoli 63.400, v letu 2025 pa skoraj 69.300. Večji del jih bo, kot je opozoril Poklukar, potreboval institucionalno oskrbo.

Upravičenost bodo presojale komisije

Upravičenost do uporabe storitev se bo presojala s posebnim orodjem za oceno celotnega funkcioniranja človeka, je pojasnila vodja sektorja za dolgotrajno oskrbo Klavdija Kobal Straus. Oceno bodo izdelali za to posebej usposobljeni strokovni delavci s področja zdravstva in sociale, praviloma na domu.

Uporabo pravic iz dolgotrajne oskrbe za oskrbovanca doma za starejše na primer pomeni, da bo iz svojega žepa kril samo strošek standardne namestitve, ki bo določen s pravilnikom, storitve iz pravic dolgotrajne oskrbe pa bodo pokrili javni viri.

Dolgotrajno oskrbo bodo lahko uporabili tudi mladi

Kot sta še poudarila minister in Kobal Straus, zakon ni namenjen samo starostnikom, ampak vsem starejšim od 18 let, ki tako oskrbo potrebujejo, a je bil zanje dostop do nje zdaj otežen.

Vlada bo predlog zakona v parlamentarni postopek poslala po rednem postopku, minister pa verjame, da bo deležen široke razprave in podpore.

Kako je biti star(ejši) v Sloveniji?