Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza. Foto: BoBo
Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza. Foto: BoBo

Na dvodnevnem, 11. kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki se je začel danes (ponedeljek), sodeluje 161 delegatov. V svojem poročilu pred volitvami je Branimir Štrukelj, ki je na položaju glavnega tajnika že od leta 1996, ocenil, da je bilo preteklo štiriletno obdobje v marsičem izjemno in da ga v enem delu ni mogoče primerjati z nobenim obdobjem pred tem. Po njegovih besedah je epidemija covida-19 "raztreščila običajno delovanje naše družbe".

Programske usmeritve za prihodnost

V torek bodo na kongresu razpravljali o programskih usmeritvah za prihodnja štiri leta. Po predlogu usmeritev se bo Sviz "tudi v prihodnje boril, da se bo stabilno investiranje javnih sredstev" v področja delovanja sindikata krepilo. To po mnenju vodstva predstavlja "nujni pogoj za utrjevanje kakovostnega javnega šolstva, za široko dostopnost, kakovost in pluralnost kulture ter za krepitev mednarodno primerljive odličnosti znanosti". Predpogoj za dosego teh ciljev je, da imajo strokovnjaki, ustvarjalci in raziskovalci primerne možosti za delo in ustrezno plačilo, opozarjajo v sindikatu.

Predlog programskih usmeritev obsega devet točk. Med temi je na prvem mestu odprava plačnih nesorazmerij in anomalij v spodnjem delu plačne lestvice. Vsebuje tudi prizadevanje za reformo, ki bi okrepila javno vzgojo in izobraževanje ter avtonomijo učiteljstva. Predlaga pritisk na državo, da odpravi pomanjkanje kadra v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Po predlaganih usmeritvah naj bi si Sviz prizadeval tudi za krepitev zaposlenosti in izboljševanje delovnih razmer v kulturnih dejavnostih, izboljšanje vrednotenja dela v visokem šolstvu in znanosti, izboljšanje delovnih razmer v socialnovarstvenih zavodih in krepitev stavkovnega sklada sindikata.

Ob koncu zasedanja pa bodo delegati odločali še o sprejetju posebnega poziva vladi, naj ustrezno ovrednoti delo v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.