Kaj (če sploh kaj) se bo na koncu zgodilo s študentskim delom - kakšno bo? Foto: MMC RTV SLO
Kaj (če sploh kaj) se bo na koncu zgodilo s študentskim delom - kakšno bo? Foto: MMC RTV SLO


ŠOS ZA MMC
Kar pa se ukinjanja študentskega dela tiče, smo odločno proti. Študentsko delo je ena izmed določenih oblik fleksibilnega dela, ki študentom omogoča nemoteno nadaljevanje izobraževanja. Po naših ocenah vsaj tretjini študentov študentsko delo omogoča študij, zaradi njega pa študenti še pred redno zaposlitvijo pridobijo veliko pozitivnih delovnih navad, širijo svojo socialno mrežo in nabor neformalnih znanj. Treba je urediti nekatere segmente študentskega dela, kot npr. omejiti in odpraviti izkoriščanje študentskega dela na sistematiziranih delovnih mestih, za kar pričakujemo od države poostritev nadzora. Poleg tega pa menimo, da bi bila rešitev tudi vzpostavitev skupne evidence vpisov.


e-ŠTUDENTSKI SERVIS ZA MMC
Ukinitev študentskega dela, kakršnega poznamo danes, bi najbolj prizadela predvsem študente. Po nekaterih raziskavah namreč več kot polovica študentov dela preko študentskega servisa zato, da sploh lahko študira.


ŠTUDENTSKI SERVIS MARIBOR ZA MMC
V celotnem 40-letnem obdobju je bila aktualna politika bolj ali manj naklonjena tej obliki reševanja materialnih problemov mladih v času šolanja, vendar tako naravnost sovražnega vzdušja, ki se v tem trenutku ustvarja okoli te dejavnosti, še ni bilo. Vse dosedanje vlade so ob razmišljanju o omejitvi občasnih in začasnih del ponudile alternative kot so štipendijska politika, kreditni študij, brezplačni študij itd., pa čeprav so pri tem vedele, da je to zgolj obljuba, ki je ne morejo realizirati. Sedanja vlada se ne potrudi niti toliko, da bi se jim zavestno zlagala, da ima boljše rešitve. Skrajno neresno je zavajanje s priznanjem delovne dobe, ko pa vemo, da študentje v velikanski večini opravljajo nekajurna dela, ki so zanimiva predvsem zato, ker se lahko na potrebe odzovejo zelo hitro, nebirokratsko in ugodneje.
ŠOS
ŠOS: "ŠOS meni, da ni potrebno spreminjati celotnega sistema študentskega dela zaradi neučinkovitosti države pri uveljavljanju nadzora. Študentsko delo je specifična oblika dela, ki omogoča hitro vstopanje in izstopanje v občasno in začasno obliko dela. Pomisleki ŠOS-a se tako dotikajo prehajanja med delovnopravno zakonodajo in statusom šolajoče se mladine, krčenju fleksibilnosti, prilagodljivosti dela študiju in ne študija delu." Foto: MMC RTV SLO

Na ministrstvu za delo želijo finančne težave, ki jih imajo študenti, reševati tudi s preurejanjem štipendijske politike, saj ima sedanji zakon, ki ureja to področje, po njihovih besedah več pomanjkljivosti. Iz tega naslova pripravljajo spremembe, ki naj bi štipendije bolj povezale s trgom dela; v štipendijski sistem naj bi vključile več institucij in na ta način s štipendijami oskrbele več mladih.

Vir: Ministrstvo za delo za MMC

Spomnimo: minister za razvoj Mitja Gaspari je julija dejal, da je študentsko delo napaka na trgu dela in da je krivično do različno zaposlenih. Pozneje je minister za delo Ivan Svetlik pojasnil, da njegov resor pripravlja nov zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, iz katerega bo študentsko delo črtano. Umestili naj bi ga v poseben zakon o malem delu, obremenili s plačili prispevkov, obenem pa naj bi se takšno delo štelo tudi v delovno dobo. Prav tako se je zavzel za omejitev študentskega dela na maksimalno 720 ur letno.

"Dosedanja ureditev študentskega dela presegla svoj namen"
In kako je, glede na to, da je bilo študentsko delo "trn v peti" skoraj vsaki vladi do zdaj, z načrti vlade danes? Še vztraja pri takšnih spremembah? Na ministrstvu za razvoj na naša vprašanja niso (želeli in) uspeli odgovoriti, na ministrstvu za delo pa niso bili najbolj zgovorni. Pojasnili so le, da sta "dosedanja ureditev študentskega dela in obseg uporabe te oblike dela presegla svoj namen", zato je treba to delo urediti na novo.

Vprašanje, kako (ali z obdavčitvijo, omejitvijo zaslužka ipd.), ostaja odprto, jasen pa je, kot je razvidno iz odgovora, ki nam ga je posredovalo ministrstvo, cilj: "Da se okrepi pomen študentskega dela kot dela za financiranje obštudijskih aktivnosti, da se ohrani osnovna funkcija študija in namen takega zaposlovanja ter da se prepreči vpliv študentskega dela na podaljševanje študija na eni strani ter izkoriščanje študentskega dela kot poceni delovne sile s strani delodajalcev."

Kritike na morebitno omejitev študentskega dela na 720 ur letno
Če bodo obveljale ob začetku prispevka omenjene napovedi ministra za delo, ni odveč navesti odziva študentskih servisov. V e-študentskem servisu so kritični predvsem do omejitve študentskega dela na 720 ur letno. "Povpraševanje študentov ne bo upadlo, zato bodo zaradi večkrat preseženega povpraševanja urne postavke drastično upadle. Zahtevna dela in dela, pri katerih je potrebno uvajanje, se na ta način ne bodo več ponujala, ampak bodo na voljo samo še enostavna, preprosta dela in nezahtevna dela /.../ (selitve, pakiranja, strežba, čiščenje, fizična dela...). /.../ Zaradi eksistenčne nuje bodo prisiljeni (študenti in dijaki, op. a.) delati za, recimo, dva evra na uro, kar pri 720 urah pomeni maksimalni povprečni mesečni zaslužek 120 evrov."

Ne nasprotujejo pa uvedbi prispevkov in delovne dobe, čeprav so prepričani, da bi morali biti prispevki ustrezno nizki in uvedeni postopno, "ker jih bodo v nasprotnem delodajalci prevalili na študente z nižanjem njihove urne postavke".

Kdaj naj bi bili predlogi zakonov (ki bodo vplivali na študentsko delo oz. življenje študentov) pripravljeni?
- Zakon o štipendiranju 30. 6. 2010.
- Zakon o urejanju trga dela – konec leta 2009.
- Zakon o malem delu – konec leta 2009.
Vir: Ministrstvo za delo za MMC


ŠOS: Še vedno čakamo na povabilo na pogovor oz. sodelovanje
Glede na napovedane spremembe je MMC zanimalo, ali na to temo že tečejo pogovori med ministrstvom za delo in Študentsko organizacijo Slovenije. V ŠOS-u so nam povedali, da sodelovanja še vedno ni, čeprav že od tretje redne seje vlade za študentska vprašanja pričakujejo sklic delovne skupine, kjer bi se skupaj pogovorili o izhodiščih glede študentskega dela: "Do zdaj tega sestanka še ni bilo. Obstajajo le zamisli o namerah, ki pa so še daleč od izhodiščnih pogovorov."

Kot omenjeno na začetku prispevka, bodo očitno kljub temu da je "študentsko delo napaka na trgu dela" in kljub dolgoletnim očitkom na račun (nenadzorovanega) služenja študentskih servisov, ti ostali. A naj bi jih vendarle "oklestili".

Študentski servisi nepridobitni?
Minister Svetlik je že oktobra napovedal, da bi utegnili v prihodnosti več koncesijskih sredstev študentskega dela nameniti za štipeniranje, medtem ko naj bi servisi kot posredniki študentskega dela postali nepridobitni. Poleg tega naj bi s pomočjo novih mehanizmov postali sami bolj odgovorni za to, kdo dobi študentsko napotnico, kar bi po njihovih besedah pomenilo učinkovitejši nadzor nad izvajanjem študentskega dela.

Kako na to gledajo v študentskih servisih? "Tovrstna ureditev letos praznuje 50-letnico obstoja, kar pomeni, da je večina danes aktivne populacije tako ali drugače začela svojo karierno pot tudi s tovrstnim delom. Študentski servisi zaradi tovrstnih sprememb ne bi izgubili svojega smisla in namena, saj so naloge, ki jih izvajamo mnogo bolj kompleksne," opozarjajo v e-študentskem servisu, kjer zanikajo očitke o služenju ogromnih denarcev in pomanjkanju nadzora: "Ravno »dobri stari, unikatni« študentski servisi so tisti, ki dijake in študente z učinkovito izterjavo neplačnikov, mediacijo med delodajalci in študenti ter predvsem z zalaganjem zaslužkov in rizičnim skladom varujejo pred hudo plačilno nedisciplino, ki vlada v slovenskem gospodarstvu."

"Predlagane spremembe sovražne do študentov"
Očitke zavračajo tudi v Študentskem servisu Maribor, kjer so za MMC poudarili, da so bili preveliki zaslužki servisov problem le v času vlade Toneta Ropa. "Študentskim servisom za njihovo delo ostaja zgolj 3,75 % koncesnine, kar predstavlja tako majhen znesek, da je v zadnjih nekaj letih zaradi finančnih težav ugasnilo več kot 80 % servisov, med njimi tudi nekdaj največji ljubljanski servis. Servisov, ki se v tem trenutku dodatno ne ukvarjajo s še kakšno drugo dejavnostjo, ni več, tako da zgolj s koncesnino ni mogoče preživeti," je za našo spletno stran pojasnil direktor mariborskega servisa Marjan Kranjc.

"Obrnejo se velike količine denarja, vendar je to denar, ki ga prejmejo mladi za svoje korektno opravljeno delo. V primeru ukinitve le-tega pa država zagotovo ni sposobna pošteno in objektivno nadomestiti izpada te možnosti. O tem, kako bodo študirali otroci staršev iz Koroške, Prekmurja, Bele krajine in praktično povsod po Sloveniji z izjemo tistih, ki živijo znotraj ljubljanske obvoznice, ta vlada zagotovo ne razmišlja, je ne zanima in ji je vseeno, kaj bo z njimi. /.../ Z rešitvami, ki jih predlaga vlada in ki bodo nesporno in zagotovo ukinile študentsko delo, pa bodo mladi (otroci številnih brezposelnih, op. a.) ostali državljani tretjega razreda, kot so danes njihovi starši. S sramotnimi štipendijami, s katerimi se država hvali in ki se sučejo pod 100 evri mesečno, v Ljubljani ne morejo preživeti niti enega tedna, kaj šele, da bi živeli človeka dostojno življenje," je sklenil.ŠOS ZA MMC
Kar pa se ukinjanja študentskega dela tiče, smo odločno proti. Študentsko delo je ena izmed določenih oblik fleksibilnega dela, ki študentom omogoča nemoteno nadaljevanje izobraževanja. Po naših ocenah vsaj tretjini študentov študentsko delo omogoča študij, zaradi njega pa študenti še pred redno zaposlitvijo pridobijo veliko pozitivnih delovnih navad, širijo svojo socialno mrežo in nabor neformalnih znanj. Treba je urediti nekatere segmente študentskega dela, kot npr. omejiti in odpraviti izkoriščanje študentskega dela na sistematiziranih delovnih mestih, za kar pričakujemo od države poostritev nadzora. Poleg tega pa menimo, da bi bila rešitev tudi vzpostavitev skupne evidence vpisov.


e-ŠTUDENTSKI SERVIS ZA MMC
Ukinitev študentskega dela, kakršnega poznamo danes, bi najbolj prizadela predvsem študente. Po nekaterih raziskavah namreč več kot polovica študentov dela preko študentskega servisa zato, da sploh lahko študira.


ŠTUDENTSKI SERVIS MARIBOR ZA MMC
V celotnem 40-letnem obdobju je bila aktualna politika bolj ali manj naklonjena tej obliki reševanja materialnih problemov mladih v času šolanja, vendar tako naravnost sovražnega vzdušja, ki se v tem trenutku ustvarja okoli te dejavnosti, še ni bilo. Vse dosedanje vlade so ob razmišljanju o omejitvi občasnih in začasnih del ponudile alternative kot so štipendijska politika, kreditni študij, brezplačni študij itd., pa čeprav so pri tem vedele, da je to zgolj obljuba, ki je ne morejo realizirati. Sedanja vlada se ne potrudi niti toliko, da bi se jim zavestno zlagala, da ima boljše rešitve. Skrajno neresno je zavajanje s priznanjem delovne dobe, ko pa vemo, da študentje v velikanski večini opravljajo nekajurna dela, ki so zanimiva predvsem zato, ker se lahko na potrebe odzovejo zelo hitro, nebirokratsko in ugodneje.

Na ministrstvu za delo želijo finančne težave, ki jih imajo študenti, reševati tudi s preurejanjem štipendijske politike, saj ima sedanji zakon, ki ureja to področje, po njihovih besedah več pomanjkljivosti. Iz tega naslova pripravljajo spremembe, ki naj bi štipendije bolj povezale s trgom dela; v štipendijski sistem naj bi vključile več institucij in na ta način s štipendijami oskrbele več mladih.

Vir: Ministrstvo za delo za MMC