Stanovanjski stroški, ki vključujejo tudi morebitno najemnino ali odplačila hipotekarnih posojil, so bili lani veliko breme za 35 odstotkov gospodinjstev, kar je za 1 odstotno točko manj kot v letu 2017. Plačilo stanovanjskih stroškov pa ni bilo breme za 12 odstotkov gospodinjstev, kar je enak delež kot v preteklem letu. Foto: BoBo
Stanovanjski stroški, ki vključujejo tudi morebitno najemnino ali odplačila hipotekarnih posojil, so bili lani veliko breme za 35 odstotkov gospodinjstev, kar je za 1 odstotno točko manj kot v letu 2017. Plačilo stanovanjskih stroškov pa ni bilo breme za 12 odstotkov gospodinjstev, kar je enak delež kot v preteklem letu. Foto: BoBo

Odstotek gospodinjstev, ki so v letu 2018 s svojimi dohodki preživela mesec dni brez težav, se je glede na 2017 povečal za 2 odstotni točki (s 15 odstotkov na 17 odstotkov). Na drugi strani pa se je, prav tako za 2 odstotni točki (s 26 odstotkov na 24 odstotkov), zmanjšal delež tistih gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki shajala s težavami (težko oz. zelo težko). Največ gospodinjstev in približno toliko kot v prejšnjih letih je sicer pojasnilo, da so s svojimi dohodki preživela mesec z manjšimi težavami (34 odstotkov, navaja državni statistični urad (Surs).

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila lani 3,7-odstotna ali glede na prejšnje leto za 0,9 odstotne točke nižja. Kar pomeni, da je v gmotno prikrajšanih gospodinjstvih živelo približno 74.000 ljudi.

"Gospodinjstva, v katerih so živeli ti ljudje, so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj štiri od naslednjih devetih elementov, na podlagi katerih se izračuna stopnja materialne prikrajšanosti: redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje posojil; primerno ogrevano stanovanje; poravnava nepričakovanih izdatkov v višini 600 evrov; mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva; osebni avtomobil; pralni stroj; barvni televizor; telefon," metodologijo izračuna pojasnjuje Surs in dodaja, da se je z zamudami pri plačevanju finančnih obveznosti spopadalo manj gospodinjstev kot v prejšnjem letu.

Stanovanjski stroški breme za več kot tretjino gospodinjstev

Stanovanjski stroški, ki vključujejo tudi morebitno najemnino ali odplačila hipotekarnih posojil, so bili lani veliko breme za 35 odstotkov gospodinjstev, kar je za odstotno točko manj kot v letu 2017. Plačilo stanovanjskih stroškov pa ni bilo breme za 12 odstotkov gospodinjstev, kar je enak delež kot v preteklem letu.

Najemnino za stanovanje je v letu dni pred anketiranjem v letu 2018 vsaj enkrat plačalo z zamudo 15 odstotkov najemnikov stanovanj, kar je 3 odstotne točke manj kot v letu 2017.

Pri banki najeta posojila za nakup avtomobila, za počitnice, za nakup pohištva, je v letu 2018 odplačevalo 27 odstotkov gospodinjstev. Takšnih, ki so odplačevala nakupe na obroke za gospodinjske naprave, pohištvo, kurilna olja …, je bilo 18 odstotkov.

Ljudje so na splošno zadovoljni s svojim življenjem

Zadovoljstvo s svojim življenjem v letu 2018 je z najvišjimi ocenami (9–10) ocenila malo manj kot četrtina oseb (24 odstotkov), kar je za 2 odstotni točki več kot leta 2017. Zvišala se je tudi povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem, in sicer za 0,1 vrednosti ocene (s 7,2 na 7,3). Delež ljudi, ki so svoje življenje ocenile z najslabšimi ocenami (0–4), pa je bil enak vrednosti iz prejšnjega leta, 6 odstotkom.

Osebne odnose s prijatelji, sorodniki, sosedi, sodelavci na delovnem mestu ipd. so vprašani ocenili s povprečno oceno 8,6. Na splošno so bile zadovoljni tudi z dolžino prostega časa, ki so ga imeli v 2018 na voljo (povprečna samoocena: 7,2).