Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.
Foto: BoBo/Žiga Živulovič jr.

Na burno dogajanje v informativnem programu Televizije Slovenija in s tem povezane komentarje se je odzval tudi Svet delavcev RTV Slovenija. Pozvali so k strpni razpravi in spoštovanju osebnega dostojanstva posameznikov. Vodstvo uredništva, vodstvo TV Slovenija ter upravo pa so pozvali k zagotavljanju ustreznih delovnih razmer, v katerih bodo zaposleni nesoglasja lahko reševali v dialogu.

"Svet delavcev je v minulem letu že večkrat, nazadnje na seji 13. septembra, obravnaval poročilo o nevzdržnih kadrovskih in produkcijskih razmerah v informativnem programu TV Slovenija, in sicer na podlagi obširne pritožbe Aktiva novinarjev. V takratni razpravi je Svet delavcev pogrešal odziv odgovorne urednice tega programa Jadranke Rebernik. (...) Nekaj dni pozneje, 19. septembra, smo bili iz sporočila za javnost RTV Slovenija seznanjeni, da je odgovorna urednica odstopila in da je bila do imenovanja novega odgovornega urednika za začasno vodenje uredništva imenovana vršilka dolžnosti."

Sorodna novica Rebernik pozvala k ustavitvi "pogroma" na RTV. Aktiv: Kot urednica nikoli ni zaščitila novinarjev.

Kot so zapisali, v zvezi z razmerami v informativnem programu po tej spremembi svet delavcev ni prejel nobene pritožbe ali opozorila zaposlenih o morebitnih nepravilnostih, prav tako nima informacij o prerazporeditvah posameznih novinarjev na nove delovne naloge, ki ne bi bile v skladu s pogodbami. "Iz medijskih objav je razbrati, da se posamezniki počutijo šikanirane in pod pritiskom. Ob tem se pojavljajo docela neresnične navedbe celo o odpuščanju, ki pa so jih pristojni že javno zanikali."

Ne glede na neresničnost navedb, svet delavcev od uprave pričakuje jasne odgovore, ali je bila kateremu od zaposlenih spremenjena ali prekinjena pogodba o zaposlitvi ter na kakšni podlagi in ali je kateri od zaposlenih prejel neutemeljeno povečano delovno obremenitev, ki bi lahko vplivala na zdravje zaposlenih.

Uprava RTV Slovenija je že odgovorila na zastavljeno vprašanje sveta delavcev. Sporočili so, da "nobenemu sodelavcu v Informativnem programu prvega programa TV Slovenija ni bila spremenjena ali prekinjena pogodba o zaposlitvi, prav tako Uprava nima nobenih informacij o neutemeljeni povečani delovni obremenitvi.''

Svet delavcev je še obsodil javno objavo fotografij o zdravstveni stiski ene od zaposlenih ter podpihovanje razprav, ki medijsko objavo zlorabljajo za prikazovanje domnevno alarmantnega stanja v televizijskem informativnem programu.

Kot so še zapisali, od vodstva informativnega programa TV Slovenija pričakujejo, da bo poročalo o bistvenih spremembah v uredništvu, ki bi lahko pomenile odstopanje od kadrovskih in produkcijskih načrtov. Hkrati pa svet delavcev vse vpletene v objave in sodelujoče v razpravah poziva, da se pri izrekanju mnenj in komentiranju izogibajo pavšalnemu obsojanju ter da se držijo dejstev.